Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Cursus PGB Beheer voor bewindvoerders, mentoren en curatoren

 • Rosmalen
 • Introductie
 • Bewindvoering
 • Accreditatie
 • 495
 • 1 dag

Bewindvoerders, mentoren en curatoren krijgen regelmatig te maken met cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiermee kan zorg op maat worden ingekocht. Bij het beheren van een PGB komt veel verantwoordelijkheid kijken. Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van een PGB is dan ook dat de aanvrager of zijn of haar vertegenwoordiger voldoende bekwaam is om verantwoord om te gaan met de aan het PGB verbonden taken. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars onderzoeken dit in keukentafel- en bewuste keuzegesprekken. Het is daarom belangrijk voor bewindvoerders, mentoren en curatoren om te weten wat de regels, voorwaarden en risicos van een PGB zijn en hoe de (aanvraag)procedure verloopt. In deze cursus besteden we hier aandacht aan.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2024 6 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast heeft de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI) dit aanbod geaccrediteerd voor 6 studieloopbaanuren (SLU). Ook de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) is van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • wat is een PGB en waarvoor kan het worden toegekend?
 • de doelgroep;
 • het PGB in de verschillende zorgwetten:
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015);
 • Jeugdwet (JW);
 • Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • de toegangscriteria en weigeringsgronden inzake PGBs;
 • de voorwaarden die aan het beheren van een PGB worden gesteld;
 • het zogenoemde trekkingsrecht en de rol van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • zorgovereenkomsten en declaraties;
 • begrippen als: gewaarborgde hulp, derdenbeding, opting-in, forfaitair bedrag, eigen bijdrage;
 • de verantwoordelijkheid van bewindvoerders, mentoren en curatoren.

We behandelen de materie zoveel mogelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor bewindvoerders, mentoren en curatoren die persoonsgebonden budgetten (gaan) beheren voor hun cliënten.

Resultaat

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis over persoonsgebonden budgetten, weten ze wanneer en waarvoor deze kunnen worden ingezet, hoe de procedures lopen en welke regels en risicos er zijn.

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus PGB Beheer voor bewindvoerders, mentoren en curatoren bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Donderdag 21 november 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen

Cursus ID: 30.116

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag