Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders

 • Utrecht
 • Verdieping
 • Bewindvoering
 • Accreditatie
 • 495
 • 1 dag

Een bewindvoerder moet goed inzicht hebben in de financiële regelingen van zijn of haar klanten. Hiervoor is een gedegen kennis van de verschillende vormen van inkomsten noodzakelijk; de inkomensvoorzieningen.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2024 6 PE-punten toegekend. Daarnaast is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.

Programma

Gedurende de Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Uitkeringen/voorzieningen nader bekeken, zoals de:
 • Participatiewet (PW);
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Toeslagenwet (TW);
 • Wet loondoorbetaling bij ziekte en de Ziektewet (ZW);
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW);
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW);
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw);
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
 • Zorgverzekeringswet (ZvW).

Doelgroep

De Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders is bestemd voor degenen die als bewindvoerder werkzaam zijn of voor een bewindvoerder werkzaamheden verrichten.

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers inzicht te laten verwerven aan de inkomensvoorzieningen in Nederland voor zover die relevant zijn voor het vak van bewindvoerder.

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Dinsdag 19 november 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 30.104

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag