Omschrijving

Een bewindvoerder moet goed inzicht hebben in de financiën van zijn of haar klanten. Hiervoor is een gedegen kennis van de verschillende vormen van inkomsten en het belastingstelsel noodzakelijk.

Inschrijven

Programma

Gedurende de Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • welke soorten inkomsten kennen we in Nederland (salaris, uitkeringen, alimentatie, bonussen, belastingteruggaven, etc.) en hoe zijn die samengesteld (bruto, netto, maandloon, vierwekenloon, etc.);
 • uitkeringen/voorzieningen nader bekeken, zoals de:
 • Participatiewet (PW);
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Toeslagenwet (TW);
 • Wet loondoorbetaling bij ziekte en de Ziektewet (ZW);
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW);
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW);
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw);
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
 • hoe zit het Nederlandse belastingstelsel in elkaar?;
 • belastingteruggaven en toeslagen nader bekeken.

Doelgroep

De Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders is bestemd voor degenen die als bewindvoerder werkzaam zijn of voor een bewindvoerder werkzaamheden verrichten.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2022 7 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers inzicht te laten verwerven aan de inkomensvoorzieningen in Nederland voor zover die relevant zijn voor het vak van bewindvoerder.

Opleidingsagenda

 1. Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders Woensdag 6 juli 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 2. Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders Maandag 14 november 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven