Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor kinderen en volwassenen die levenslang op intensieve zorg zijn aangewezen. Dit op basis van het criterium van 24 uur zorg of permanent toezicht. De Wlz is het slotstuk van de zorg en gaat waar mogelijk voor op zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet (JW) en de Verzorging & Verpleging uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zowel wijkverpleegkundigen als medewerkers van zorgverzekeraars en consulenten Wmo/Jeugd kunnen kinderen en volwassenen met een intensieve zorgvraag doorverwijzen naar de Wlz. Dit valt in de praktijk niet altijd mee. Het is vaak namelijk lastig om in te schatten hoe het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) de toegang bepaalt en wanneer iemand nou precies recht heeft op Wlz zorg. Om tot een betere dienstverlening te komen is inzicht in de indicatiestelling Wlz door het CIZ daarom essentieel. Voor de gemeente en de zorgverzekeraars is dit tevens van belang om te voorkomen dat zorg betaald wordt die feitelijk tot de Wlz behoort. Om deze reden verzorgt Wyzer Academie de praktijk gerichte Training indicatiestelling Wlz door het CIZ voor het sociaal (wijk)team.

Programma

De training richt zich op het kunnen toepassen van de toegangscriteria van de Wlz. Deze zijn gelijk voor kinderen en volwassenen. De training wordt gegeven door een deskundige uit de praktijk van de indicatiestelling Wlz. De kennis wordt tijdens de training direct toegepast op praktijkcasuïstiek. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht;
  • blijvende behoefte;
  • ziekten, aandoeningen of handicaps (grondslagen) die toegang geven tot de Wlz;
  • gebruikelijke zorg van ouders aan hun kinderen;
  • uitzonderingen;
  • hoe bepaalt het CIZ het best passende zorgprofiel?;
  • een indicatiebesluit voor Wlz zorg en dan?

Doelgroep

De training is bestemd voor zorgprofessionals binnen het sociaal domein, zoals consulenten Wmo/Jeugd, medewerkers van zorgverzekeraars, leden van een sociaal (wijk)team en (transfer)verpleegkundigen.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft 6 PE-punten toegekend.

Resultaat

De deelnemer is na de training in staat om vast te stellen of een zorgvrager in aanmerking kan komen voor een indicatie uit de Wlz.

Bij deze cursus ontvang je de Praktijkpocket Wlz, een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus indicatiestelling Wlz door het CIZ van het sociaal (wijk)team - de juiste verwijzing bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

  • Woensdag 10 juli 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
  • Maandag 4 november 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle

Cursus ID: 80.010

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag