Omschrijving

Het bouwwerk dat uiteindelijk de Omgevingswet gaat vormen begint zo langzamerhand vormen aan te nemen. Naast alle voorlichting vanuit het ministerie zijn veel wetsteksten (in ontwerp) bekend. Daarnaast zijn de vier AMvBs in ontwerp bekend.

Inschrijven

Programma

Op basis van deze informatie kan nu op hoofdlijnen inzicht worden gegeven in de opbouw en de werking van het omgevingsplan. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan:

  • de opbouw van de wet en de bijbehorende besluiten;
  • de algemene doelstellingen van de Omgevingswet;
  • omgevingsvisie;
  • opbouw en inhoud van het omgevingsplan;
  • welke nieuwe onderwerpen omvat het omgevingsplan;
  • wat niet meer wordt geregeld;
  • hoe om te gaan met de huidige bestemmingsplannen;
  • het overgangsrecht

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die in de toekomst met (het opstellen van) een omgevingsplan te maken krijgt.

Resultaat

Het doel van deze cursus is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken rond de invoering van de Omgevingswet en specifiek hoe om te gaan met het omzetten van bestemmingsplannen in een omgevingsplan.

Het materiaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap.

Opleidingsagenda

  1. Cursus aan de slag met het omgevingsplan Dinsdag 8 november 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven