Omschrijving

Wyzer Academie verzorgt vele opleidingen en cursussen voor bewindvoerders. Hierbij is gebleken dat de deelnemers behoefte hebben aan een actualiteitendag, waarin ervaringen uit de praktijk kunnen worden uitgewisseld, kennislacunes worden opgevuld en de laatste ontwikkelingen worden behandeld. Om die reden heeft Wyzer Academie de Actualiteitencursus voor bewindvoerders ontwikkeld.

Inschrijven

Programma

Gedurende de actualiteitencursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • een overzicht van relevante wetswijzigingen ten aanzien van het vak van bewindvoerder (kwaliteit, bedrijfsvoering, etc.);
  • een overzicht van relevante wetswijzigingen met betrekking tot inkomensondersteunende voorzieningen;
  • een overzicht van relevante wetswijzigingen in het kader van de schuldhulpverlening;
  • relevante jurisprudentie;
  • belangrijke andere ontwikkelingen voor het vak van bewindvoerder.

Doelgroep

De actualiteitencursus is bestemd voor degenen die als bewindvoerder werkzaam zijn of voor een bewindvoerder werkzaamheden verrichten.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2022 7 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.

Resultaat

Het doel van de actualiteitencursus is om de deelnemers op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en om antwoord te geven op hun praktijkproblemen en vragen.

Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap.

Opleidingsagenda

  1. Actualiteitencursus voor bewindvoerders Donderdag 1 december 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven