Actie

Kan je niet wachten om wijzer te worden? Boek dan een opleiding, training of cursus bij Wyzer Academie (open inschrijving of in company) met de startdatum vóór 1 oktober 2021. En ontvang een speciale Wyzer welkomstkorting van 15% op ons gehele opleidingsaanbod.

Filter
Thema
Locatie
Niveau
Leervorm
Accreditatie
Gevonden opleidingen: -

Cursus programmatisch handhaven

 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping

Opleiding tot consulent werk

 • Beroepsopleidingen
 • Opleiding
 • 3950

Cursus Energietransitie

 • Zwolle
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping
 • 895

Cursus BBZ (met levensvatbaarheidstool)

 • Zwolle & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 850

Cursus indicatiestelling vervoersvoorzieningen

 • Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Cursus indiceren van begeleiding

 • Rosmalen & Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Cursus indiceren van woonvoorzieningen

 • Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Training outreachend werken

 • Online
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 450

Cursus Handhaving van de rechtmatigheid in de Participatiewet

 • Rosmalen & Zwolle & Utrecht
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 450

Cursus Re-integratie in de Participatiewet

 • Zwolle & Online & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Training duurzaam en vitaal verzuimmanagement

 • Online
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 495

Training de kracht van feedback

 • Rosmalen & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Training familie- en netwerkparticipatie

 • Zwolle & Utrecht
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 995

Training train-de-trainer

 • Utrecht & Rosmalen
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 995

Training werkgeversbenadering

 • Online
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 450

Begeleide intervisie

 • Online
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 750

Professioneel handelen - jij als professional

 • Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 995

Training versterken van handelingsbekwaamheid met betrekking tot radicalisering

 • Rosmalen & Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 450

Verkorte cursus inkomensconsulent

 • Online
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1995

Cursus kindermishandeling: signaleren, preventie en de meldcode

 • Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 450

Training complexe scheidingen

 • Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 995

Training oplossingsgericht werken

 • Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 895

Cursus PGB Beheer voor bewindvoerders, mentoren en curatoren

 • Zwolle & Rosmalen & Utrecht
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 395

Cursus cryptovaluta en bijstand

 • Utrecht & Zwolle & Rosmalen & Online
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 450

Basiscursus terugvordering

 • Utrecht & Zwolle & Online
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 895

Basiscursus invordering

 • Utrecht & Zwolle & Online
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 895

Cursus ruimtelijke ordening

 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie

Cursus loonstrookanalyse Participatiewet

 • Utrecht & Rosmalen & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Cursus voorliggende voorzieningen

 • Zwolle & Utrecht & Online
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 450

Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders

 • Utrecht
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 395

Cursus bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag

 • Online & Zwolle & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Basisopleiding tot bewindvoerder

 • Zwolle
 • Beroepsopleidingen
 • Opleiding
 • Accreditatie
 • 1895

Starterscursus bewindvoering in de praktijk

 • Zwolle
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 795

Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders

 • Zwolle
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 795

Cursus beleid maken, beleid schrijven

 • Zwolle
 • Bestuursrecht & Beleid
 • Introductie
 • 895

Workshop de boete in de Participatiewet

 • Utrecht & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Actualiteitencursus Participatiewet

 • Zwolle & Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Cursus inleiding in de Omgevingswet

 • Zwolle & Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Actualiteitencursus Jeugdwet

 • Zwolle & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Actualiteitencursus uitkeringsberekening Participatiewet

 • Online & Utrecht & Zwolle & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 450

Cursus schuldhulpverlening voor consulenten

 • Utrecht
 • Schuldhulpverlening
 • Introductie
 • 450

Starterscursus Participatiewet

 • Zwolle & Rosmalen & Utrecht
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 2495

Basisopleiding tot overheidsmediator

 • Beroepsopleidingen
 • Opleiding
 • Accreditatie

Cursus IOAW/IOAZ

 • Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Verdiepingscursus bijstand en belastingen

 • Rosmalen & Utrecht & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Actualiteitencursus Wmo

 • Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Cursus bijstand en belastingen

 • Utrecht & Rosmalen & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Training omgaan met emotie en agressie

 • Zwolle
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Introductie
 • 450

Basiscursus verhaal

 • Utrecht & Zwolle & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 895

Cursus milieueffectrapportage

 • Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Cursus terug- en invordering

 • Utrecht & Zwolle & Online
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1595

Actualiteitencursus ruimtelijke ordening en bouwrecht

 • Rosmalen & Zwolle & Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping
 • 450

Cursus medewerker bezwaar en beroep

 • Rosmalen
 • Bestuursrecht & Beleid
 • Introductie
 • 450

Training motiverende gespreksvoering (zelfsturing)

 • Utrecht
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 995

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen

 • Utrecht & Rosmalen & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 995

Workshop fiscaliteiten voor bewindvoerders

 • Zwolle
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 395

Cursus sociaal domein in vogelvlucht

 • Zwolle & Utrecht & Online
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 450

Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden

 • Zwolle & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs

 • Online & Zwolle & Utrecht
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 2495

Cursus privacy in het sociaal domein

 • Online
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 295

Basiscursus integrale benadering sociaal domein

 • Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 1595

Workshop mediationvaardigheden en pre-mediation

 • Utrecht
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 995

Basiscursus grondbeleid

 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping

Actualiteitencursus Wabo

 • Zwolle & Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociale domein

 • Utrecht
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 995

Training time- en aandachtsmanagement

 • Online
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 450

Integrale cursus Wabo/omgevingsvergunning

 • Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping
 • 1295

Cursus beslagrecht

 • Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Actualiteitencursus voor bewindvoerders

 • Zwolle
 • Bewindvoering
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 395

Cursus aan de slag met het omgevingsplan

 • Zwolle
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Training rapporteren en beschikken

 • Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 875

Opfris- en actualiteitencursus verhaal

 • Zwolle & Rosmalen & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Verdiepingscursus Participatiewet

 • Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 2495

Basiscursus wet natuurbescherming

 • Zwolle & Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Cursus integrale handhaving

 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping

Cursus uitkeringsberekening Participatiewet

 • Utrecht & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1595

Basiscursus participatiewet voor re-integratieprofessionals

 • Zwolle & Online & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1595

Starterscursus Wmo

 • Zwolle & Rosmalen & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Introductie
 • 1295

Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders

 • Zwolle & Utrecht & Rosmalen
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 450

In Company training

Ons gehele opleidingsaanbod verzorgen wij ook (dicht)bij jouw organisatie. Volledig op maat gemaakt met de vertrouwde kwaliteit. Incidenteel of periodiek met onze actualiteiten carrousel. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden. Kan je niet wachten om wijzer te worden? Boek dan een opleiding, training of cursus bij Wyzer Academie (open inschrijving of in company) met de startdatum vóór 1 oktober 2021. En ontvang een speciale Wyzer welkomstkorting van 15% op ons gehele opleidingsaanbod.

Vraag naar de mogelijkheden