Filter
Thema
Locatie
Niveau
Leervorm
Accreditatie
Gevonden opleidingen: -

Basiscursus Inburgeringswet

 • Utrecht & Zwolle & Online & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 850

Cursus introductie grond- en vastgoedexploitatie

 • Online & Zwolle & Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Cursus programmatisch handhaven

 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping

Opleiding tot consulent Werk & Inburgering

 • Utrecht
 • Beroepsopleidingen
 • Opleiding
 • 5400

Cursus Energietransitie

 • Utrecht & Zwolle
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 895

Opleiding tot vergunningverlener

 • Beroepsopleidingen
 • Introductie
 • 3750

Cursus BBZ (met levensvatbaarheidstool)

 • Utrecht & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 850

Training outreachend werken

 • Online
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 450

Cursus Handhaving van de rechtmatigheid in de Participatiewet

 • Zwolle & Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 450

Cursus Re-integratie in de Participatiewet

 • Utrecht & Online & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Cursus indicatiestelling vervoersvoorzieningen

 • Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Cursus indiceren van begeleiding

 • Utrecht & Rosmalen & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Cursus indiceren van woonvoorzieningen

 • Zwolle & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Training duurzaam en vitaal verzuimmanagement

 • Online
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 495

Training familie- en netwerkparticipatie

 • Rosmalen & Zwolle & Utrecht
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 995

Training train-de-trainer

 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping

Training werkgeversbenadering

 • Online
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 450

Begeleide intervisie

 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping

Professioneel handelen - jij als professional

 • Zwolle & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 995

Verkorte cursus inkomensconsulent

 • Online
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1995

Cursus kindermishandeling: signaleren, preventie en de meldcode

 • Zwolle & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 450

Training complexe scheidingen

 • Zwolle & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 995

Cursus cryptovaluta en bijstand

 • Rosmalen & Online & Utrecht & Zwolle
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 450

Basiscursus terugvordering

 • Zwolle & Online & Utrecht
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 895

Basiscursus invordering

 • Utrecht & Online & Zwolle
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 895

Training oplossingsgericht werken

 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie

Cursus klantgerichte klachtbehandeling voor overheden

 • Utrecht & Rosmalen & Zwolle
 • Bestuursrecht & Beleid
 • Verdieping
 • 450

Cursus PGB Beheer voor bewindvoerders, mentoren en curatoren

 • Utrecht & Zwolle & Rosmalen
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 395

Cursus beleid maken, beleid schrijven

 • Utrecht & Rosmalen & Zwolle
 • Bestuursrecht & Beleid
 • Introductie
 • 895

Cursus ruimtelijke ordening

 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie

Cursus loonstrookanalyse Participatiewet

 • Zwolle & Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Workshop de boete in de Participatiewet

 • Zwolle & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Actualiteitencursus Participatiewet

 • Utrecht & Zwolle & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Cursus inleiding in de Omgevingswet

 • Utrecht & Zwolle
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Actualiteitencursus Jeugdwet

 • Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Actualiteitencursus uitkeringsberekening Participatiewet

 • Utrecht & Zwolle & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 450

Cursus voorliggende voorzieningen

 • Utrecht & Online
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 450

Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders

 • Rosmalen & Zwolle & Utrecht
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 395

Cursus bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag

 • Online & Zwolle & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Basisopleiding tot bewindvoerder

 • Beroepsopleidingen
 • Opleiding
 • Accreditatie
 • 1895

Starterscursus bewindvoering in de praktijk

 • Rosmalen & Utrecht & Zwolle
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 795

Starterscursus Participatiewet

 • Zwolle & Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 2495

Basisopleiding tot overheidsmediator

 • Beroepsopleidingen
 • Opleiding
 • Accreditatie

Actualiteitencursus schuldhulpverlening

 • Utrecht & Zwolle
 • Schuldhulpverlening
 • Verdieping
 • 450

Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ)

 • Zwolle & Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 895

Cursus IOAW/IOAZ

 • Zwolle & Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Verdiepingscursus bijstand en belastingen

 • Utrecht & Zwolle & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Actualiteitencursus Wmo

 • Zwolle & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Cursus bijstand en belastingen

 • Rosmalen & Zwolle & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Training omgaan met emotie en agressie

 • Utrecht & Zwolle
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Introductie
 • 450

Cursus schuldhulpverlening voor consulenten

 • Rosmalen & Zwolle & Utrecht
 • Schuldhulpverlening
 • Introductie
 • 450

Cursus privacy in het sociaal domein

 • Bestuursrecht & Beleid
 • Introductie

Starterscursus schuldhulpverlening

 • Zwolle & Utrecht
 • Schuldhulpverlening
 • Introductie
 • 2495

Basiscursus verhaal

 • Zwolle & Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 895

Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering

 • Zwolle & Rosmalen & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Cursus milieueffectrapportage

 • Zwolle & Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Cursus terug- en invordering

 • Utrecht & Online & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1595

Actualiteitencursus ruimtelijke ordening en bouwrecht

 • Zwolle & Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping
 • 450

Cursus medewerker bezwaar en beroep

 • Zwolle & Utrecht & Rosmalen
 • Bestuursrecht & Beleid
 • Introductie
 • 450

Training motiverende gespreksvoering (zelfsturing)

 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping

Integrale cursus Wabo/omgevingsvergunning

 • Zwolle & Rosmalen & Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping
 • 1295

Cursus beslagrecht

 • Zwolle & Rosmalen & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Cursus beslaglegging voor bewindvoerders

 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen

 • Rosmalen & Zwolle & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 995

Verdiepingscursus verhaal - gerechtelijke procedures

 • Utrecht & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 895

Workshop fiscaliteiten voor bewindvoerders

 • Utrecht & Rosmalen & Zwolle
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 395

Cursus sociaal domein in vogelvlucht

 • Utrecht & Online & Zwolle
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 450

Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden

 • Utrecht & Zwolle
 • WMO & Zorg
 • Verdieping
 • 450

Verdiepingscursus Participatiewet

 • Utrecht & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 2495

Basiscursus wet natuurbescherming

 • Zwolle & Utrecht
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Basiscursus integrale benadering sociaal domein

 • Zwolle & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Introductie
 • Accreditatie

Workshop mediationvaardigheden en pre-mediation

 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping

Basiscursus grondbeleid

 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping

Actualiteitencursus Wabo

 • Utrecht & Zwolle
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociale domein

 • Zwolle & Rosmalen & Utrecht
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • 995

Training time- en aandachtsmanagement

 • Online
 • Trainingen attitude & vaardigheden
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 450

Basiscursus participatiewet voor re-integratieprofessionals

 • Online & Utrecht & Zwolle
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1595

Starterscursus Wmo

 • Zwolle & Utrecht & Rosmalen
 • WMO & Zorg
 • Introductie
 • 1295

Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders

 • Rosmalen & Zwolle & Utrecht
 • Bewindvoering
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 450

Actualiteitencursus voor bewindvoerders

 • Utrecht & Zwolle & Rosmalen
 • Bewindvoering
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 395

Cursus aan de slag met het omgevingsplan

 • Utrecht & Zwolle
 • Ruimte & Omgevingswet
 • Introductie
 • 450

Training rapporteren en beschikken

 • Zwolle & Utrecht
 • Bestuursrecht & Beleid
 • Verdieping
 • 875

Opfris- en actualiteitencursus verhaal

 • Utrecht & Zwolle & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 450

Cursus integrale handhaving

 • Ruimte & Omgevingswet
 • Verdieping

Cursus uitkeringsberekening Participatiewet

 • Online & Zwolle & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1595

In Company training

Ons gehele opleidingsaanbod verzorgen wij ook (dicht)bij jouw organisatie. Volledig op maat gemaakt met de vertrouwde kwaliteit. Incidenteel of periodiek met onze actualiteiten carrousel. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden. Kan je niet wachten om wijzer te worden? Boek dan een opleiding, training of cursus bij Wyzer Academie (open inschrijving of in company).

Vraag naar de mogelijkheden

Corona beleid Wyzer Academie

Bij Wyzer Academie staan veiligheid en gezondheid bovenaan. Daarom nemen we jullie graag mee in de maatregelen die wij hebben genomen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen en zodat jij veilig kan deelnemen aan onze cursussen, trainingen of opleidingen. We baseren ons hierbij op de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Wij hanteren voor onze eigen locaties de 1,5 meter maatregelen. Dit betekent dat in de les- en lunchruimtes altijd de 1,5 meter gewaarborgd kan worden en hanteren we alle nodige hygiëne maatregelen. Wij adviseren hierin om een mondkapje te dragen buiten de lesruimtes om.

Voor externe locaties, waar o.a. een horeca gelegenheid is, geldt dat er een coronatoegangsbewijs moet worden getoond om toegang te krijgen tot jouw cursus. Als dit het geval is wordt je hier door ons over geïnformeerd.

Volgens de maatregelen mag je de 1,5 meter loslaten na het tonen van je coronatoegangsbewijs. Toch willen we je vragen om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden, om zo de kans op besmetting te verkleinen.

Heb je een specifieke behoefte, voel je dan vrij om je wensen aan te geven aan de docent/trainer en je medecursisten. We kijken graag samen naar passende mogelijkheden.

Verder wijzen we je graag op de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Blijf thuis bij klachten en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent. Ook attenderen we je erop dat het sinds maandag 15 november door de Rijksoverheid verplicht is gesteld om in quarantaine te gaan als een huisgenoot besmet is met het coronavirus, ook als je gevaccineerd bent.

We wensen je een hele fijne veilige en leerzame lesdag(en) toe!