Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

In 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Gemeenten krijgen de opdracht om voor 2032 een integraal omgevingsplan vast te stellen dat alle algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving bevat. Iedere gemeente heeft uiteindelijk 1 omgevingsplan onder de Omgevingswet. In het omgevingsplan kunnen omgevingsplanactiviteiten zijn opgenomen. De Omgevingswet spreekt van binnenplanse en buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Wanneer is er sprake van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit en wanneer verschiet deze van kleur en is sprake van een buitenplanse omgevingsvergunningactiviteit. Ofwel, van Opa naar Bopa.

Programma

Tijdens deze opleiding worden de achtergronden van Omgevingswet en in het bijzonder de (binnenplanse en buitenplanse) omgevingsplanactiviteit besproken. Bijzondere aandacht voor de ‘vertaling’ van artikel 2.12 Wabo waarbij er een ook onderscheidt werd gemaakt tussen binnenplanse en buitenplanse afwijkingsmogelijkheden. Hoe verhoudt deze manier van denken en werken met de nieuwe procedures in de Omgevingswet. Wanneer is er sprake van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit en wanneer verschiet deze van kleur en is sprake van een buitenplanse omgevingsvergunningactiviteit. Ofwel, van Opa naar Bopa. En als dan al sprake is van een Bopa welke procedurele regels zijn dan ‘opeens’ van toepassing? Tijdens deze dag wordt nadrukkelijk ingegaan de beoordelingsregels ‘evenwichtige toedeling van functies aan locatie’, de toepassingsbereik van de Bopa en de fasering daarvan (‘het planologisch basisbesluit’) zoals dat in de overgangsfase tot 2032 nadrukkelijk mogelijk is gemaakt om gebiedsontwikkeling flexibel en globaal mogelijk te maken.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor iedereen die nu al (Wabo) ervaring heeft met omgevingsvergunningen en toetsing Omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan), denk aan vergunningverleners, casemanagers en planologen. Maar denk ook aan projectontwikkelaar, architecten en vergunningmanagers.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

  • Kent u het verschil tussen een binnenplanse en buitenplanse omgevingsplanactiviteit;
  • Weet u wanneer is er sprake van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit en wanneer verschiet deze van kleur en is sprake van een buitenplanse omgevingsvergunningactiviteit;
  • Weet u welke procedurele regels gelden voor een Bopa?;
  • Weet u welke aspecten worden afgewogen bij een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locatie’;
  • Kent u de toepassingsbereik van de Bopa;
  • Weet u de fasering van de Bopa (‘het planologisch basisbesluit’) te begrijpen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Verdieping BOPA en OPA bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Vrijdag 31 mei 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 70.010

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag