Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Steeds meer wordt ook duidelijker hoe het nieuwe vergunningvrije bouwen onder de Omgevingswet er uit zal komen te zien. Om het nieuwe vergunningvrije bouwen te kunnen begrijpen is het in eerste instantie nodig om de knip te begrijpen. De ene kant van de knip betreft dus de activiteit die ziet op de bouwtechnische kwaliteit, en de andere kant van de knip betreft de activiteit die ziet op de ruimtelijke kwaliteit. In het nieuwe vergunningvrije bouwen zijn de mogelijkheden om zonder vergunning een bouwwerk te realiseren ook opgeknipt in de bovengenoemde activiteiten.

Om een bouwwerk onder de Omgevingswet geheel vergunningvrij te kunnen realiseren moet het bouwwerk zowel voldoen aan de criteria van Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken als ook aan de criteria voor een Omgevingsplanactiviteitvrij bouwwerk.

Daarnaast zijn de vergunningvrije bouwmogelijkheden ook gesplitst in een deel dat landelijk uniform wordt geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving en een deel dat via de Bruidsschat in het Invoeringsbesluit aan het bevoegd gezag wordt overgedragen, en waarbij dan ook dat bevoegd gezag (iedere gemeente afzonderlijk) mag gaan bepalen hoe en met welke ruimte zij dit vergunningvrije bouwen gaat invullen.

Om de nieuwe regelgeving goed te doorgronden en toe te passen moet je dus de basis goed kennen. De praktijk leert dat het de huidige regeling vaak niet goed toegepast wordt. Jurisprudentie op dat gebied ontwikkeld zich nog steeds en bevestigd de complexiteit.

Programma

In deze cursus worden de basiselementen van de Omgevingswet en de knip op praktische wijze op een rijtje gezet. Daarbij wordt uiteraard het accent gelegd op de wijzigingen. Het kunnen zoeken en toepassen van de verschillende vergunningvrije activiteiten in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Bruidsschat. Daarna wordt ingegaan op de bekende begrippen voorzien van de laatste stand van zaken van de jurisprudentie ten aanzien van (nagenoeg) gelijkblijvende begrippen.

De verschillende artikelen uit de huidige regeling (bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) worden met de Omgevingswet versnipperd over verschillende regelingen zoals het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Bruidsschat. Dat vergt zoeken en veel gewenning. Na afloop van deze cursus heeft u alles weer op een rijtje.

Tijdens de cursus is er veel ruimte voor eigen inbreng van voorbeelden. Na afloop van deze cursus begrijpt u de basis weer beter en bent u weer helemaal op de hoogte met betrekking tot Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen : Vergunningverleners, casemanagers, toezichthouders en handhavers, eleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening, juristen. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten/RUDs, provincies, adviesbureaus, architecten en advocatuur.

Resultaat

Na afloop bent u in staat om:

  • Kunt u de verschillen met bijlage II Bor benoemen
  • Weet u wat de knip bij de bouwactiviteit betekent voor uw werk
  • Weet u welke vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat staan
  • Kunt u zoeken en verschillende casussen zelf beantwoorden

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus Vergunningvrij bouwen onder de omgevingswet bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

  • Dinsdag 11 juni 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle

Cursus ID: 70.216

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag