Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De toezichthouder binnen de gemeente of de provincie krijgt in zijn/haar werk te maken met allerlei zaken uit de Algemene wet bestuursrecht die van invloed zijn op de effectiviteit van de handhaving. Hierbij valt te denken aan de toepassing van de toezichthoudende bevoegdheden en de algemeen bestuursrechtelijke beginselen.

Daarbij speelt mee dat – met name de rechtspraak in – het bestuursrecht de afgelopen jaren veel ontwikkelingen heeft gekend, die ook van groot belang zijn voor de toezichthouders.

In deze praktische eendaagse cursus worden onder meer deze ontwikkelingen en de belangrijkste onderwerpen voor de toezichthouder uit de Algemene wet bestuursrecht besproken. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe de toezichthouder deze zaken praktisch kan toepassen in het werk en kan meenemen in de verslaglegging van de inspecties.

Programma

De cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkelingen en trends in het bestuursrecht;
  • (Wettelijke) bevoegdheden van de toezichthouder inclusief de Wet op het binnentreden;
  • Bewijsrecht;
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (met nadruk op het gelijkheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel en evenredigheidsbeginsel);
  • Concreet zicht op legalisatie;
  • Overtreder zijn.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor toezichthouders binnen de gemeente of de provincie in het fysieke domein. En is bedoeld voor zowel de beginnende toezichthouder als de toezichthouder die al (vele) jaren werkzaam is en behoefte heeft aan een opfriscursus.

Resultaat

Aan het einde van de cursus ben je op de hoogte van jouw wettelijke bevoegdheden en de laatste juridische actualiteiten die van invloed zijn op het werk als toezichthouder. En kan je in je werk essentiële juridische beginselen toepassen om tot effectieve handhaving te komen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) voor toezichthouders bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Donderdag 30 mei 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 60.010

Opleidingsagenda

  1. Cursus Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) voor toezichthouders Donderdag 30 mei 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven