Communicatie in de publieke sector

Nederland staat voor grote opgaven. Bij veel van deze opgaven ligt een belangrijke rol voor gemeenten. Denk aan thema’s als bestaanszekerheid, duurzaamheid, de woningopgave en veiligheid. Betrokkenheid en participatie van inwoners is hierbij van groot belang. Dat vraagt om een strategische en communicatief sterke aanpak. Denk hierbij aan woordvoerders, omgevingsmanagement en communicatieadviseurs.

Communicatieadviseurs

De communicatieadviseurs van Wyzer werken aan breed uiteenlopende opdrachten, van tactisch tot strategisch niveau. Van het implementeren van intranet, tot het organiseren van de participatie rondom de Omgevingswet. Van de redactie van de nieuwsbrief tot het creëren van draagvlak onder inwoners.

Het publieke domein

Wij zijn actief binnen het sociaal domein, het ruimtelijk domein en binnen bedrijfsvoering. Waar onze communicatieadviseurs binnen deze laatste categorie vallen, kunnen zij ook goed inspelen op de vraagstukken binnen het social en fysiek domein.

De kracht van Wyzer

Door onze brede kennis over het publieke domein en uitgebreide ervaring, zijn we snel in staat verbanden te leggen en samen te werken. Vraagstukken stoppen niet bij een specifiek domein. Onze kracht ligt in de verbinding tussen domeinen om tot het beste resultaat te komen.