Een trainee met impact 

Met duidelijke taal en goede communicatie maakt Meryam impact bij gemeente Stichtse Vecht. Als je voor een gemeente werkt, dan werk je voor haar burgers. Dat snapt Meryam als geen ander. Als Interim communicatieadviseur probeert de 27-jarige zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij hetgeen de gemeente doet. “Duidelijke taal is daarin het geheim. Niet alleen bij burgers trouwens. Ook bij collega’s.” 

Lees het interview

Vrouwen aan de top

Als je een blik werpt op het directieoverleg, zie je dat het overgrote deel vrouw is. Zo ook Yvonne, directeur Sociaal Domein. Vanuit haar rol stuurt zij iedere dag 32 collega’s aan om marktleider te blijven binnen dit prachtige, maar ook continu veranderende domein. Actuele en relevante onderwerpen zoals lange wachtrijen binnen de jeugdzorg passeren de revue en binnen de teams worden hier voor de korte en lange termijn oplossingen voor bedacht.

Het zijn onder andere de mensen die binnen het sociaal domein werken, waardoor Yvonne zo geniet van haar werk. “Mensen zijn hier heel sociaal en hulpvaardig. Ze zijn allemaal verschillend van elkaar, met verschillende achtergronden en culturen. Maar zij delen een gemeenschappelijk doel: iets goeds doen voor de samenleving. Die gedeelde missie zorgt voor een sterke verbondenheid in het team.”

Lees het interview

Een snel veranderende omgeving

Inspelen op grote veranderingen, zoals de Omgevingswet die begin dit jaar is ingegaan, is voor powervrouw Johanna een uitdaging die ze met beide handen aangrijpt. Samen met haar leidinggevende Atsje, zorgen zij ervoor dat hun team up and running is om deze nieuwe wet vorm te geven in hun dagelijkse werkzaamheden, namelijk: het verlenen van vergunningen. “Het is een heel menselijke functie”, geeft Johanna aan. “Veel mensen denken dat we alleen achter een bureau bezig zijn met het verlenen van vergunningen, maar dat is niet zo. Bij een sportcomplex denk ik bijvoorbeeld mee over de plek van de straatverlichting, zodat mensen zich veilig voelen.”

Lees het interview

Johanna interview