Tijdlijn Omgevingswet

1 januari 2024

De Omgevingswet treedt in werking. Niet alle instrumenten hoeven op deze datum volledig te voldoen aan de nieuwe eisen van het stelsel. Met de inwerkingtreding start ook de overgangsperiode voor de stapsgewijze aanpak.

1 januari 2027

Gemeenten hoeven bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen omgevingsvisie af te hebben. Daarvoor krijgen zij een overgangstermijn tot 1 januari 2027.

1 januari 2032

Voor het omgevingsplan krijgen gemeenten een overgangstermijn die loopt tot 1 januari 2032. Dit betekent dat uiterlijk op 31 december 2031 het omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente regels moet bevatten met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het omgevingsplan moet dan ook voldoen aan de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving en aan de digitale standaarden.

Regisseur Omgevingsplan

Projectbureau

Voor volledige ontzorging bij vergunningverlening door deskundige professionals

Contactmanager Omgevingsvergunningen

Advies

Voor advies en uitvoering door ervaren adviseurs en projectmanagers.

Uitvoering

Voor extra inzet bij de uitvoering van de Omgevingswet. Getraind door Wyzer Academie en direct inzetbaar op locatie.

Wyzer Advies Omgevingswet beleidsadviseurs

Onze diensten

De adviseurs en professionals van Wyzer kunnen helpen bij de invoering en uitvoering van de Omgevingswet.