Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Training indiceren van hulpmiddelen

 • Utrecht
 • Introductie
 • WMO & Zorg
 • 495
 • 1 dag

Ben je geïnteresseerd in het proces van indicatie en levering van hulpmiddelen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Of ben je werkzaam in een gebied waarbij het gebruik en de toewijzing van hulpmiddelen van belang zijn? Dan is onze training over het indiceren van hulpmiddelen iets voor jou!
Deze training biedt een diepgaand inzicht in het volledige traject, van melding tot levering van een hulpmiddel. We richten ons niet alleen op de procedures binnen de Wmo, maar ook op andere relevante wetten en regelingen die de financiering van hulpmiddelen mogelijk maken.
Tijdens de training zul je ontdekken hoe je het meest geschikte hulpmiddel kunt selecteren, rekening houdend met de individuele behoeften van de cliënt en de beschikbare financiële middelen. We kijken naar verschillende hulpmiddelen en verkennen de mogelijkheden van functiegericht indiceren.
Wat deze training uniek maakt, is dat je alle hulpmiddelen kunt aanraken, voelen en testen. Door zelf de hulpmiddelen te ervaren, krijg je een beter begrip van hun functionaliteit en impact op het dagelijks leven van de cliënt.
Daarnaast gaan we dieper in op praktische aspecten, zoals het correct opmeten van maten en het communiceren van relevante informatie aan de leverancier. Hierdoor ben je in staat om een soepel en efficiënt proces te doorlopen, waarbij het hulpmiddel snel en adequaat bij de cliënt terechtkomt.
Of je nu al ervaring hebt binnen het sociaal domein of juist nieuwsgierig bent naar het gebruik en de financiering van hulpmiddelen, deze training biedt waardevolle kennis en vaardigheden die je verder helpen in je professionele ontwikkeling.

Let op: Deze training vindt plaats op locatie in Houten bij Kersten Hulpmiddelen.

Programma

Tijdens deze trainingsdag gaan we aan de slag op locatie van de leverancier (Kersten Hulpmiddelen) in Houten. In deze dag nemen we je mee in de wettelijke kaders en de rol van de hulpmiddelenleverancier in de zorgketen. De dag is gebaseerd op functioneringsgericht indiceren. Welk hulpmiddel past bij welke stoornis/ beperking. Welke behoeftes heeft de client of ergotherapeut? Er wordt beschreven hoe een passing en hoe kan jij daarin bijdragen als Wmo consulent.
In de middag ga je ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten, hoe een scootmobiel rijdt en of een driewielfiets echt opstappen en wegfietsen is. Aan het einde van de dag krijg je de productcatalogus mee.

Wettelijke kaders en rol van de hulpmiddelenleverancier:
In dit deel wordt ingegaan op de inrichting van het zorgstelsel en hoe hulpmiddelen daarin zijn ondergebracht. Van uitleen (Zorgverzekeringswet), naar verstrekking via de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) en intramuraal gebruik (Wet Langdurige Zorg budgettair en boven budgettair). Maar ook specifieke besturingselektronica/domotica (Zorgverzekeringswet) en hulpmiddelen voor het werk (UWV). Wanneer valt een hulpmiddel onder welke regeling en hoe kan worden omgegaan met combinaties van verschillende functies? Op welke verschillende manieren kan de gemeenten dienstverlening inkopen. Kopen of juist huren, met of zonder depot in eigen beheer. Hergebruik van hulpmiddelen en de relatie die dat heeft met de keuze voor specifieke producten. En niet te vergeten de adviesrol van de leverancier.

Functioneringsgericht indiceren:
Functioneringsgericht indiceren is een methodiek om vast te stellen welk hulpmiddel past bij de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen van de client. Bij het bepalen van het meest geschikte hulpmiddel staat de participatiebehoefte centraal. Wat wil de client kunnen met het hulpmiddel en waaraan moet het hulpmiddel dan voldoen? Dit onderdeel bestaat deels uit theorie, maar grotendeels ook uit praktijk aan de hand van casuïstiek. Doel hiervan is zichtbaar te maken dat de oplossing vrijwel nooit eendimensionaal is. Altijd zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Wat de best passende oplossing is hangt af van persoonlijke en omgevingsfactoren bij de client.

Passing hulpmiddel:
De volgende stap is de passing van het hulpmiddel. Welke basisinformatie is nodig om een goede passing te kunnen doen en wat komt erbij kijken. Hier besteden we ook aandacht aan het belang van een hulpmiddel dat echt past. Het kan het verschil maken in wel of niet goed kunnen participeren. Een hulpmiddel is vaak rand voorwaardelijk om überhaupt het kunnen participeren. In dit deel gaan we dieper op de vraag in wat kan jij als Wmo consulent hierin betekenen om het proces sneller en beter te laten verlopen.

Oefenen:
We laten de meest voorkomende hulpmiddelen zien en jij als deelnemer mag deze zelf uitproberen. Juist het zelf ervaren levert een bijdrage aan het besef hoe belangrijk een passend hulpmiddel is en welke participatiemogelijkheden het geeft.

Doelgroep

Onze training over het indiceren van hulpmiddelen is geschikt voor een breed scala aan doelgroepen binnen het werkveld, inclusief medewerkers van gemeentelijke instanties. Hier zijn enkele voorbeelden van wie baat kan hebben bij deze training:

 1. Wmo-consulenten: Als Wmo-consulent ben je direct betrokken bij het proces van melding tot beschikking van hulpmiddelen. Deze training biedt jou de nodige kennis en vaardigheden om dit proces effectief te doorlopen.

 2. Medewerkers van sociale wijkteams: Als medewerker van een sociaal wijkteam kom je in aanraking met diverse hulpvragen, waaronder de behoefte aan hulpmiddelen. Deze training helpt je om adequaat te kunnen adviseren en doorverwijzen naar passende hulpmiddelen.

 3. Zorgprofessionals en therapeuten: Voor zorgprofessionals en therapeuten is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de beschikbare hulpmiddelen en hoe deze kunnen worden ingezet ter ondersteuning van cliënten. Deze training biedt een waardevolle aanvulling op je kennis en vaardigheden.

 4. Medewerkers van gemeentelijke instanties, inclusief contractbeheerders: Binnen gemeentelijke instanties zijn er vaak verschillende afdelingen die te maken hebben met hulpmiddelen, zoals de afdeling Wmo, jeugdzorg en gezondheidszorg. Deze training kan bijdragen aan een beter begrip van het proces en de samenwerking tussen deze afdelingen verbeteren, inclusief het aspect van contractbeheer.

 5. Mantelzorgers en vrijwilligers: Ook voor mantelzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de zorg voor anderen kan deze training waardevol zijn. Het biedt inzicht in de beschikbare hulpmiddelen en hoe deze kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de zorgtaken.
  Kortom, deze training is geschikt voor iedereen binnen het sociaal domein die te maken heeft met hulpmiddelen en geïnteresseerd is in het optimaliseren van de ondersteuning voor cliënten.

Resultaat

Na afloop van deze training ben jij in staat om het proces van melding tot het leveren van een hulpmiddel sneller te laten verlopen. Je bent in staat om beter een inschatting te maken met betrekking tot welke categorie het hulpmiddel behoort. Daarnaast weet je uit eigen ervaring hoe het is om gebruik te maken van een hulpmiddel.

Bij deze training ontvang je de Praktijkpocket Wmo en het Zakboek Zorg, beiden een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training indiceren van hulpmiddelen bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Woensdag 2 april 2025 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Dinsdag 14 oktober 2025 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 50.122

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag