Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Als Wmo consulent bewaak je het proces van melding tot beschikking. In dit proces wordt er gekeken naar het goedkoopst adequate (hulp)middel. Ongeveer 10% van het jaarlijkse budget van de Wet maatschappelijke ondersteuning gaat naar hulpmiddelen. Maar hoe ga je als Wmo consulent te werk? Waar begin je en wat moet je weten om het meest passend hulpmiddel te indiceren?
Deze training geeft je een volledig beeld over hoe het proces gaat van melding tot levering van een hulpmiddel en natuurlijk word je zelf uitgedaagd om een één van de hulpmiddelen zelf uit te proberen.

Programma

Tijdens deze trainingsdag gaan we aan de slag op locatie van de leverancier (Kersten). In deze dag nemen we je mee in de wettelijke kaders en de rol van de hulpmiddelenleverancier in de zorgketen. De dag is gebaseerd op functioneringsgericht indiceren. Welk hulpmiddel past bij welke stoornis/ beperking. Welke behoeftes heeft de client of ergotherapeut? Er wordt beschreven hoe een passing en hoe kan jij daarin bijdragen als Wmo consulent.
In de middag ga je ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten, hoe een scootmobiel rijdt en of een driewielfiets echt opstappen en wegfietsen is. Aan het einde van de dag krijg je de productcatalogus mee.

Wettelijke kaders en rol van de hulpmiddelenleverancier:
In dit deel wordt ingegaan op de inrichting van het zorgstelsel en hoe hulpmiddelen daarin zijn ondergebracht. Van uitleen (Zorgverzekeringswet), naar verstrekking via de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) en intramuraal gebruik (Wet Langdurige Zorg budgettair en boven budgettair). Maar ook specifieke besturingselektronica/domotica (Zorgverzekeringswet) en hulpmiddelen voor het werk (UWV). Wanneer valt een hulpmiddel onder welke regeling en hoe kan worden omgegaan met combinaties van verschillende functies? Op welke verschillende manieren kan de gemeenten dienstverlening inkopen. Kopen of juist huren, met of zonder depot in eigen beheer. Hergebruik van hulpmiddelen en de relatie die dat heeft met de keuze voor specifieke producten. En niet te vergeten de adviesrol van de leverancier.

Functioneringsgericht indiceren:
Functioneringsgericht indiceren is een methodiek om vast te stellen welk hulpmiddel past bij de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen van de client. Bij het bepalen van het meest geschikte hulpmiddel staat de participatiebehoefte centraal. Wat wil de client kunnen met het hulpmiddel en waaraan moet het hulpmiddel dan voldoen? Dit onderdeel bestaat deels uit theorie, maar grotendeels ook uit praktijk aan de hand van casuïstiek. Doel hiervan is zichtbaar te maken dat de oplossing vrijwel nooit eendimensionaal is. Altijd zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Wat de best passende oplossing is hangt af van persoonlijke en omgevingsfactoren bij de client.

Passing hulpmiddel:
De volgende stap is de passing van het hulpmiddel. Welke basisinformatie is nodig om een goede passing te kunnen doen en wat komt erbij kijken. Hier besteden we ook aandacht aan het belang van een hulpmiddel dat echt past. Het kan het verschil maken in wel of niet goed kunnen participeren. Een hulpmiddel is vaak rand voorwaardelijk om überhaupt het kunnen participeren. In dit deel gaan we dieper op de vraag in wat kan jij als Wmo consulent hierin betekenen om het proces sneller en beter te laten verlopen.

Oefenen:
We laten de meest voorkomende hulpmiddelen zien en jij als deelnemer mag deze zelf uitproberen. Juist het zelf ervaren levert een bijdrage aan het besef hoe belangrijk een passend hulpmiddel is en welke participatiemogelijkheden het geeft.

Doelgroep

Ben jij beginnend of ervaren Wmo consulent en wil je weten hoe hulpmiddelen passen in het wettelijke kader en hoe je als consulent het proces van melding tot hulpmiddel beter en sneller kan laten verlopen dan is deze cursus geschikt voor jou.

Resultaat

Na afloop van deze training ben jij in staat om het proces van melding tot het leveren van een hulpmiddel sneller te laten verlopen. Je bent in staat om beter een inschatting te maken met betrekking tot welke categorie het hulpmiddel behoort. Daarnaast weet je uit eigen ervaring hoe het is om gebruik te maken van een hulpmiddel.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training indiceren van hulpmiddelen bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Dinsdag 19 maart 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
  • Woensdag 3 juli 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 50.122

Opleidingsagenda

  1. Training indiceren van hulpmiddelen Dinsdag 19 maart 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
  2. Training indiceren van hulpmiddelen Woensdag 3 juli 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven