Wyzer voor de maatschappij

Wij geloven dat hedendaagse dienstverlening draait om toegevoegde waarde; het daadwerkelijk van betekenis zijn voor mens en maatschappij.

Wij tonen onze maatschappelijke betrokkenheid door ons verantwoordelijk te voelen voor een duurzamer milieu en een samenleving waarin een ieder maximaal participeert. Niet omdat het moet, maar omdat wij vinden dat het hoort. Zo zijn wij van betekenis.

Diversiteit en Inclusiviteit
Bij Wyzer mag en kan jij jezelf zijn, ongeacht afkomst, uiterlijk of voorkeuren. Diversiteit is wat ons vormt als organisatie en wat wij met trots uitdragen. Wij zijn er immers van overtuigd dat diversiteit en eigenzinnigheid ons sterker maken en leiden tot effectievere oplossingen voor vraagstukken waar wij dagelijks aan werken.

Vanuit onze prominente positie binnen de publieke dienstverlening zetten wij ons actief in om ons personeels- en kandidatenbestand een realistische afspiegeling van de samenleving te laten zijn én te houden. Dit bereiken wij door gelijke kansen te bieden aan ieder die bij ons werkt of solliciteert. Wij hanteren de NVP sollicitatiecode en hebben een diversiteit- en inclusiviteitsbeleid opgesteld met concrete maatregelen, die alle lagen van de organisatie raken. Zo borgen wij een werkklimaat waarin we één zijn door diversiteit.

Social Return
Op het gebied van participatie ondersteunen wij middels verschillende initiatieven burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven in duurzame uitstroom en geven daarom belangeloos workshops en trainingen en hebben diverse projecten waarin wij hen begeleiden naar werk. Het goede voorbeeld geef je zelf, daarom reserveren jaarlijks plekken in onze traineeships en interne vacatures speciaal voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden extra begeleiding en geven kosteloos toegang tot onze online academie, maar bovenal zijn ze gewoon een gewaardeerde collega.

Milieu en Duurzaamheid
Wyzer heeft een actief milieu en duurzaamheidsbeleid en wij zijn met de gehele holding Cohedron gecertificeerd conform de ISO 14001 norm. Hierin gaan onze maatregelen veel verder dan de minimale relevante wet- en regelgeving voorschrijft. Onze kantoren zijn voorzien van de laatste energiebesparende technieken, wij werken wij nagenoeg papierloos, wij stimuleren reizen met het openbaar vervoer en de auto’s die wij wel gebruiken hebben een lage CO2 emissie.

Wil je meer weten over een van deze belangrijke onderdelen van onze bedrijfsvoering, neem dan gerust contact met ons op.