Thema’s binnen de Participatiewet

Binnen de pw krijg je te maken met verschillende thema’s. Welke kennis je over deze thema’s nodig hebt hangt natuurlijk af van jouw functie en met welke thema’s je in aanraking komt. Het kan fijn zijn om soms meer inhoudelijke kennis op te doen over de wet- en regelgeving binnen de Participatiewet. Hiervoor heeft de Wyzer Academie verschillende cursussen en trainingen. Bekijk snel of de cursus die jij zoekt er tussen zit!

Re-integratie

Re-integratie binnen de Participatiewet biedt waardevolle kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van diverse programma’s, coaching en trainingen worden werkzoekenden ondersteund bij het (her)vinden van werk. De Participatiewet stimuleert samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en andere betrokken partijen om duurzame arbeidsplaatsen te creëren. Re-integratie vergroot niet alleen de zelfstandigheid en het welzijn van individuen, maar draagt ook bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt.

Uitkeringen

De PW voorziet in diverse vormen van uitkeringen, zoals bijstandsuitkeringen en aanvullende inkomensondersteuning. Uitkeringen spelen een cruciale rol bij het waarborgen van het levensonderhoud van mensen met een beperkt inkomen. De Participatiewet stimuleert actieve participatie in de samenleving en biedt begeleiding en kansen op werk via re-integratietrajecten en opleidingsmogelijkheden. De Participatiewet heeft als doel om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten en hen te helpen bij het vinden van (betaald) werk. Door middel van uitkeringen worden zij ondersteund bij het realiseren van economische zelfstandigheid en een volwaardige deelname aan de maatschappij.

Beslagrecht

Het beslagrecht is van toepassing wanneer er sprake is van schulden en inkomensbeslag. Binnen de Participatiewet zijn er regels en maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen met schulden voldoende inkomen behouden om in hun basisbehoeften te voorzien. Het beslagrecht beschermt de rechten van individuen met betrekking tot hun inkomen en voorkomt dat zij in een uitzichtloze situatie belanden. Door middel van passende maatregelen en ondersteuning worden mensen geholpen om hun financiële situatie te verbeteren en weer op eigen kracht deel te nemen aan de maatschappij.

Terug- en invordering

Terug- en invordering hebben betrekking op het terugvorderen van ten onrechte verstrekte uitkeringen of onverschuldigde betalingen. Binnen de Participatiewet zijn er regels en procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat terug- en invordering rechtvaardig en zorgvuldig plaatsvinden. Het doel is om de financiële middelen van de sociale zekerheid op een verantwoorde wijze te beheren en misbruik te voorkomen. Door middel van passende maatregelen en begeleiding worden betrokkenen ondersteund om hun financiële situatie weer in balans te brengen en op eigen kracht verder te gaan.

Aankomende cursussen

Cursussen die snel bij ons beginnen

Cursus voorliggende voorzieningen

 • Rosmalen & Utrecht & BCN
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 495
 • 1 dag

Training terug- en invordering

 • Rosmalen & BCN & Utrecht
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1755
 • 4 dagen

Basistraining terugvordering

 • Rosmalen & BCN & Utrecht
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 990
 • 2 dagen

Cursus bijstand en belastingen

 • Utrecht & Rosmalen & BCN
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 495
 • 1 dag

CEDEO-erkend en
CRKBO geregistreerd

Dat onze opleidingen, cursussen en trainingen gewaardeerd worden blijkt uit onze CEDEO-erkenning, een maatstaf voor klanttevredenheid. Het meest recente onderzoek van CEDEO geeft aan dat maar liefst 99,7% van onze klanten zeer tevreden is over onze dienstverlening. Naast CEDEO erkend zijn wij ook een CRKBO geregisterde instelling. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Wij zijn daarmee ook vrijgesteld van btw ingevolge periodieke audits door het CRKBO.