Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

De Participatiewet

De Participatiewet (pw) is het vangnet van de sociale zekerheid. Omdat het een laatste redmiddel is, zijn er aan deze wet veel voorwaarden verbonden. Voordat iemand recht op bijstand heeft moeten er veel zaken onderzocht en uitgesloten worden. Binnen de uitvoering van de pw heeft de gemeente een grote mate van beleidsvrijheid, maar de wet kent ook een heel duidelijk kader. Omdat gemeenten volledige financiële verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de pw, is het belangrijk dat de wet goed wordt uitgevoerd. Daarom heeft Wyzer Academie een uitgebreid aanbod aan cursussen en opleidingen over de participatiewet.

participatiewet

Voor wie zijn de opleidingen en cursussen?

De opleidingen zijn bestemd voor iedereen die op enige wijze betrokken is of zal raken bij de uitvoering van de participatiewet. Maar nog over onvoldoende of nog niet over specifieke kennis van deze wet beschikt, zoals (beginnende) klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten, re-integratieconsulenten, handhavers, beleidsmedewerkers, teamleiders, sociaal rechercheurs, baliemedewerkers, juridisch medewerkers en afdelingshoofden.

adviseur sociaal domein

Thema’s binnen de Participatiewet

Binnen de pw krijg je te maken met verschillende thema’s. Welke kennis je over deze thema’s nodig hebt hangt natuurlijk af van jouw functie en met welke thema’s je in aanraking komt. Het kan fijn zijn om soms meer inhoudelijke kennis op te doen over de wet- en regelgeving binnen de Participatiewet. Hiervoor heeft de Wyzer Academie verschillende cursussen en trainingen. Bekijk snel of de cursus die jij zoekt er tussen zit!

Re-integratie

Re-integratie binnen de Participatiewet biedt waardevolle kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van diverse programma’s, coaching en trainingen worden werkzoekenden ondersteund bij het (her)vinden van werk. De Participatiewet stimuleert samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en andere betrokken partijen om duurzame arbeidsplaatsen te creëren. Re-integratie vergroot niet alleen de zelfstandigheid en het welzijn van individuen, maar draagt ook bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt.

Uitkeringen

De PW voorziet in diverse vormen van uitkeringen, zoals bijstandsuitkeringen en aanvullende inkomensondersteuning. Uitkeringen spelen een cruciale rol bij het waarborgen van het levensonderhoud van mensen met een beperkt inkomen. De Participatiewet stimuleert actieve participatie in de samenleving en biedt begeleiding en kansen op werk via re-integratietrajecten en opleidingsmogelijkheden. De Participatiewet heeft als doel om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten en hen te helpen bij het vinden van (betaald) werk. Door middel van uitkeringen worden zij ondersteund bij het realiseren van economische zelfstandigheid en een volwaardige deelname aan de maatschappij.

Beslagrecht

Het beslagrecht is van toepassing wanneer er sprake is van schulden en inkomensbeslag. Binnen de Participatiewet zijn er regels en maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen met schulden voldoende inkomen behouden om in hun basisbehoeften te voorzien. Het beslagrecht beschermt de rechten van individuen met betrekking tot hun inkomen en voorkomt dat zij in een uitzichtloze situatie belanden. Door middel van passende maatregelen en ondersteuning worden mensen geholpen om hun financiële situatie te verbeteren en weer op eigen kracht deel te nemen aan de maatschappij.

Aankomende cursussen

Cursus cryptovaluta en bijstand

 • BCN & Rosmalen & Utrecht
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 495
 • 1 dag

Basisopleiding Participatiewet (voorheen Starterscursus PW)

 • Utrecht & BCN
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 2745
 • 7 dagen

Cursus Handhaving in de Participatiewet

 • Utrecht & BCN
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 495
 • 1 dag

Training terug- en invordering

 • Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1755
 • 4 dagen

Basistraining terugvordering

 • Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 990
 • 2 dagen

Training inleiding PW voor re-integratieprofessionals

 • Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 1755
 • 4 dagen

Cursus Re-integratie in de Participatiewet

 • Utrecht & BCN
 • Participatiewet
 • Verdieping
 • 990
 • 2 dagen

Actualiteitencursus uitkeringsberekening Participatiewet

 • BCN & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 495
 • 1 dag

Cursus inleiding in de Participatiewet

 • Amersfoort & Utrecht
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 995
 • 2 dagen

Basistraining invordering

 • Utrecht & Rosmalen
 • Participatiewet
 • Introductie
 • 990
 • 2 dagen

CEDEO-erkend en
CRKBO geregistreerd

Dat onze opleidingen, cursussen en trainingen gewaardeerd worden blijkt uit onze CEDEO-erkenning, een maatstaf voor klanttevredenheid. Het meest recente onderzoek van CEDEO geeft aan dat maar liefst 99,7% van onze klanten zeer tevreden is over onze dienstverlening. Naast CEDEO erkend zijn wij ook een CRKBO geregisterde instelling. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Wij zijn daarmee ook vrijgesteld van btw ingevolge periodieke audits door het CRKBO.