Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

n Nederland bestaan de nodige fiscale regelingen die voor een aanvulling op het inkomen zorgen. Enerzijds gaat het om de toeslagen, zoals de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Anderzijds gaat het om de voorlopige aanslagen (teruggaven) voor bijvoorbeeld de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de algemene heffingskorting minstverdienende partner en eventuele (bijzondere) uitgaven. Het is belangrijk om de aanvraag voor deze toeslagen en aanslagen correct te doen en om wijzigen tijdig door te geven. Als dat niet goed gebeurt en er te veel wordt ontvangen, dan zal de Belastingdienst de bedragen immers terugvorderen. Zeker voor mensen met een minimuminkomen kan dit grote gevolgen hebben. Mede daarom is voor bewindvoerders belangrijk om inzicht te hebben in deze fiscaliteiten en de gevolgen voor het inkomen en eventuele uitkeringen.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2024 6 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.

Programma

In de workshop komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • wanneer bestaat er recht op een heffingskorting en tot welke hoogte?;
 • de risicos bij bepaalde heffingskortingen (bijvoorbeeld wanneer achteraf blijkt dat de belanghebbende hier geen recht op had en dus terug moet betalen);
 • de afweging om een voorlopige teruggave aan te vragen of achteraf aangifte te doen (denk bijvoorbeeld aan de vergroting van de afloscapaciteit bij recht op heffingskortingen);
 • wanneer betaalt de gemeente een belastingaanslag bij mensen met een bijstandsuitkering en wanneer niet?;
 • wat doen de verschillende uitkeringen met heffingskortingen (op de bijstandsuitkering worden deze veelal gekort middel, bij de rest niet)?;
 • waarvoor zijn belastingteruggaven mogelijk?;
 • welke toeslagen zijn er en wanneer bestaat hier recht op?;
 • de risicos bij overschrijding van de inkomensgrenzen;
 • bijzonder inkomen dat buiten beschouwing blijft bij de toeslagen;
 • op hoofdlijnen het bruteren van bijstand (hierbij valt te denken aan hoe en wanneer wordt een vordering gebruteerd).

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor bewindvoerders die in hun werk te maken krijgen met de fiscale toeslagen en aanslagen van hun onderbewindgestelden.

Resultaat

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers kennis over de toeslagen en aanslagen van de Belastingdienst en de relatie met andere inkomsten en uitkeringen. Daarnaast kunnen zij belastingteruggaves en -aanslagen op de juiste wijze te interpreteren en weten ze wat ze moeten doen bij mutaties.

Het materiaal bestaat uit een cursusmap en het Zakboek Bijstand en Belastingen (een uitgave van Wyzer).

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Workshop fiscaliteiten voor bewindvoerders bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Woensdag 13 november 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
Inschrijven

Cursus ID: 30.115

Opleidingsagenda

 1. Workshop fiscaliteiten voor bewindvoerders Woensdag 13 november 2024 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 495,00 Inschrijven