Omschrijving

Voorlopige aanslagen, definitieve aanslagen, moet er nu worden teruggevorderd of dient er juist een nabetaling plaats te vinden? Het onderwerp bijstand en belastingen blijft voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Om jou en/of jouw medewerkers meer inzicht te bieden in het ingewikkelde samenspel tussen de fiscale en de bijstandswetgeving, heeft Wyzer Academie de Verdiepingscursus bijstand en belastingen ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die beschikken over basiskennis op dit gebied, maar behoefte hebben aan een interactieve en praktijkgerichte verdiepingscursus.

Inschrijven

Programma

Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan diverse knelpunten uit de praktijk op het gebied van bijstand en belastingen. Centraal staat het interpreteren van voorlopige en definitieve aanslagen van de Belastingdienst. Dit gebeurt aan de hand van diverse casussen waarbij klanten gevolgd worden van de aanvraag van een voorlopige teruggave, via wijzigingen in de voorlopige teruggave, tot de definitieve aanslag van de Belastingdienst. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de interpretatie van de aanslag vanuit het oogpunt van bijstandsverlening en dan vooral waar het de vraag betreft of er al dan niet een terugvordering of nabetaling dient plaats te vinden.

Doelgroep

Deze verdiepingscursus is bedoeld voor medewerkers die in hun werk te maken hebben met het onderwerp bijstand en belastingen en de diverse aanslagen moeten beoordelen. Voor mensen zonder basiskennis verwijzen wij graag naar onze Workshop bijstand en belastingen

Resultaat

Het materiaal bestaat uit het Zakboek Bijstand en Belastingen, het Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet (beide uitgaven van Wyzer) en een uitgebreide cursusmap.

Opleidingsagenda

  1. Verdiepingscursus bijstand en belastingen Woensdag 1 december 2021 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven
  2. Verdiepingscursus bijstand en belastingen Donderdag 17 maart 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
  3. Verdiepingscursus bijstand en belastingen Donderdag 9 juni 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
  4. Verdiepingscursus bijstand en belastingen Maandag 19 september 2022 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven
  5. Verdiepingscursus bijstand en belastingen Woensdag 7 december 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven