Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Door de complexiteit van de fiscale regelgeving is het niet altijd makkelijk te bepalen hoe een belastingaanslag is opgebouwd, en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn voor het recht op bijstand. Wanneer de belanghebbende een aanslag krijgt opgelegd zal deze zich al gauw wenden tot de gemeente, met het verzoek deze te betalen. In deze cursus behandelen we diverse belastingaanslagen, en zullen we beoordelen of er betaald dan wel teruggevorderd moet worden.

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • Een korte schets van het belastingstelsel, boxen, schijven en tarieven en heffingskortingen
 • De loontijdvaktabellen en de tabellen voor bijzondere beloning
 • Het verschil tussen loonheffing en eindheffing
 • De heffingskortingen en de gevolgen van een onjuiste toepassing
 • De mogelijkheden tot teruggave van de belasting
 • (Voorlopige) aangifte
 • Oorzaken belastingaanslagen
 • Het lezen van de (voorlopige) aanslagen
 • Benodigdheden om de aanslag goed te kunnen beoordelen
 • Gevolgen van een aanslag voor de bepaling van het netto inkomen
 • De gevolgen van aftrekposten voor aanslagen
 • Aanslagen zorgverzekeringswet
 • De beoordeling of er nabetaald of teruggevorderd moet worden

Doelgroep

Voor deze cursus is basiskennis omtrent bijstand en belastingen vereist. Deze cursus is bestemd voor alle medewerkers die de Participatiewet uitvoeren, en de gevolgen van een belastingaanslag moeten kunnen beoordelen

Resultaat

Het materiaal bestaat uit een (digitale) cursusmap en het Handboek uitkeringsberekening en het Zakboek bijstand en belastingen.

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om belastingaanslagen te lezen, en zij kunnen bepalen of de aangifte juist is gedaan. Zij kunnen bepalen of de gemeente moet betalen of juist terugvorderen, en wat de reden daarvan is. Tevens kunnen zij beoordelen of de gemeente de juiste loonheffing heeft afgedragen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Verdiepingscursus bijstand en belastingen bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 27 augustus 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 13.005

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag