Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Deze training geeft jeugdprofessionals meer handvatten in het werken met kinderen, vooral rondom moeilijke/slecht nieuws gesprekken. Dit helpt zowel de professional áls het kind om meer uit het gesprek te kunnen halen.

Programma

De training is als volgt opgebouwd;

  • De basis wordt gevormd door middel van actuele theorieën (kennis uit wetenschappelijk onderzoek en uit de literatuur van Rogers, Rutter, Seymour, Perry, van der Kolk, Levine, Klein en Porges) en vaardigheden afkomstig uit trauma-, psychomotorische- en speltherapie.
  • In de training wordt er naast een onderbouwing vooral veel geoefend met vaardigheden, hiermee is er ook ruimte om zelf als professional te ervaren wat werkt.

Er wordt aandacht besteed aan de invloed van hechting en trauma op het zich ontwikkelende kinderbrein en de gevolgen die dit heeft op de attitude en interventies (theorie). Er worden lichaamsgerichte, bewegingsgerichte- en ervaringsgerichte interventies aangeboden die, als aanvulling op het eigen professionele handelen, binnen de huidige werksetting ingezet kunnen worden. De aangeboden vaardigheden dragen bij aan de ontwikkeling van de eigen attitude en het scheppen van de juiste voorwaarden om met een kind in gesprek te gaan. Door ervaringsgerichte oefeningen worden eigen krachten, valkuilen en uitdagingen onderzocht zodat kinderen effectief co-regulatie geboden kan worden. Daarnaast worden er ook praktische tips gegeven over de voorbereiding en uitvoering van het gesprek.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor medewerkers in het sociaal domein.

Resultaat

Doelen:

  • Bekend raken met de factoren die bijdragen aan het ontwikkelen van emotionele veiligheid.
  • Bekend raken met de werking van veerkrachtbronnen en hoe deze ingezet kunnen worden in een kindgesprek.
  • Kennis opdoen van de window of tolerance en overlevingsgedrag (Fight, Flight, Fright, Freeze).
  • Bekend raken met het zorgen voor (emotionele) veiligheid en goed hierop afstemmen.
  • Bekend raken met (sensomotorische) arousal regulatie strategieën en deze kunnen toepassen afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training voor jeugdprofessionals - haal meer uit je kindgesprek bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

  • Vrijdag 25 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle

Cursus ID: 99.047

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag