Omschrijving

We krijgen steeds vaker te maken met het fenomeen radicalisering. Maar wat is radicalisering eigenlijk? Hoe kunnen professionals radicalisering vroegtijdig herkennen? Wat is de beste aanpak? Dit zijn allemaal terechte vragen als het om radicalisering gaat, want de gevolgen kunnen ernstig en ingrijpend zijn. Deze training geeft antwoord op deze vragen.

Tijdens de training komen de onderwerpen radicalisering, extremisme, terrorisme, jihadisme, polarisatie, aanpak, rekrutering, deradicalisering en de relatie tussen radicalisering en culturele achtergrond aan bod. De jeugdprofessionals maken kennis met de basisbegrippen en naast deze onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en gaan we aan de slag met het herkennen van de signalen van radicalisering.

Er zal aanvullende aandacht zijn voor de (identiteit)ontwikkeling van pubers/adolescenten in relatie tot radicalisering en de gezinssituatie. Samenwerking met het netwerk en gesprekstechnieken zijn belangrijke onderwerpen die we zullen bespreken.

Inschrijven

Programma

Deze training van een dag kent het volgende programma:

Ochtenddeel

Introductie: wat is radicalisering?
Uitleg verschillende (on) begrippen
Signalen radicalisering
Gesprek naar aanleiding film Yehja
Middagdeel

De relatie tussen radicalisering en culturele achtergrond
Interculturele hulpverlening; hoe werkt dat?
Identiteitsontwikkeling risicovolle jongeren
Samenwerking netwerk, politie, school en anderen betrokkenen
Gespreksvoering met jongeren en hun netwerk
Aanpak en hulp

Doelgroep

De training is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein en meer specifiek medewerkers binnen de jeugdzorg en binnen bijvoorbeeld multidisciplinaire sociale teams.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ206725) en levert 7.25 punten op. Het trainingsmateriaal bestaat uit een reader met achtergrondinformatie, relevante artikelen, praktijkopdrachten en casuïstiek.

Resultaat

Doel van de cursus is dat deelnemers leren hoe zij signalen van radicalisering kunnen herkennen, hoe zij deze signalen kunnen duiden en hoe zij indien nodig op de juiste manier kunnen handelen. Belangrijk hierin is dat zij op een respectvolle en constructieve manier het gesprek over dit onderwerp kunnen aangaan en weten welke vormen van hulpverlening er zijn.

Opleidingsagenda

  1. Training versterken van handelingsbekwaamheid met betrekking tot radicalisering Donderdag 1 december 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven