Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Training uitkeringsberekening Participatiewet

projectleider duurzaamheid en energietransitie
 • Zwolle & Utrecht
 • Verdieping
 • Participatiewet
 • 1755
 • 4 dagen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het goed en op tijd verstrekken van de uitkeringen op grond van de Participatiewet en de IOAW/IOAZ. Om dit te kunnen realiseren is voldoende kennis van de berekening van de diverse uitkeringen een vereiste. Deze cursus geeft op een praktische manier de kennis die nodig is.

Programma

Het betreft een 4 daagse opleiding, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Dag 1: de netto-uitkering
In deze module worden de opbouw en de hoogte uitkering zelf bekeken.
Hierin komt aan de orde:

 • De opbouw van de uitkering
 • De hoogte van uitkeringen en de verschillende normen en kostendelers
 • De berekening van het vakantiegeld
 • Welke inkomsten worden wel of juist niet gekort op de uitkering
 • De inkomstenkorting, en de vrijlatingen
 • De verwerking van inkomstenverklaringen
 • Beslag en andere inhoudingen op de uitkering

Dag 2 Inkomen
Veel uitkeringsgerechtigden hebben naast hun bijstand nog ander inkomen.
Om de uitkering juist vast te stellen, is het van belang dat salaris- en uitkeringsspecificaties goed geïnterpreteerd en verwerkt kunnen worden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De opbouw van een salaris- of uitkeringsspecificatie
 • Zijn loonheffingskortingen wel of niet toegepast
 • Welke onkostenvergoedingen moeten wel of niet gekort worden
 • Bruto, belastbaar loon en netto loon
 • Het verschil tussen netto loon en het te korten bedrag.
 • Het transactiestelsel, nabetalingen, eenmalige betalingen zoals IKB en eindejaarsuitkering
 • Omrekenen andere perioden (4-weken) naar maandloon
 • Hoe om te gaan met ander inkomen dan loon of uitkering

Dag 3 De bruto uitkering en IOAW/IOAZ
Over de bijstandsuitkeringen wordt eventueel ook loonheffing afgedragen. Om de juiste loonheffing te kunnen bepalen behandelen we:

 • Belaste en onbelaste uitkeringen
 • Het begrip bruto in de bijstand
 • De definitieve vaststelling van de bruto uitkering
 • De bruto uitkering en partneralimentatie
 • De (berekening van) jaaropgave

Naast bijstand worden er door de gemeente ook uitkeringen verstrekt krachtens de IOAW en IOAZ. Dit zijn bruto uitkeringen. Om deze juist te kunnen vaststellen woordt het volgende behandeld.

 • Wie heeft er recht op IOAW of IOAZ, en herleving van het recht
 • De grondslagen, kostendelers en afwijkende grondslagen
 • De bruto uitkering, heffingskortingen
 • Welke inkomsten zijn van invloed
 • Samenloop IOAW/Z met bijstand

Dag 4 Terugvordering
Als er ten onrechte of te veel is betaald zal terugvordering aan de orde zijn. Om de terugvordering juist vast te stellen, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wanneer kan (of moet) worden teruggevorderd op grond van de PW, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004
 • Waarom en wanneer moet het recht op bijstand worden herzien of ingetrokken
 • Wanneer is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Wanneer kan (of moet) er bruto worden teruggevorderd
 • Hoe wordt het netto vorderingsbedrag berekend
 • Hoe wordt het bruto vorderingsbedrag berekend
 • De inhouding op de lopende uitkering
 • Verrekening met het UWV en/of anderen

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor financieel medewerkers uitkeringsadministratie, maar ook geschikt voor kwaliteitsmedewerkers, intern controleurs en consulenten die zelf ook de uitkeringen beheren.

Resultaat

Na deze training kent de cursist de rekenregels, de opbouw van een uitkering, en kan deze de uitkering verwerken en de inkomsten verrekenen. Deze training is een onderdeel van de uitgebreide Basisopleiding voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs.

Het materiaal bestaat uit het Handboek Uitkeringsadministratie, een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training uitkeringsberekening Participatiewet bedraagt € 1.755,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Dinsdag 1 oktober 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 1 oktober 2024
  2. Dinsdag 15 oktober 2024
  3. Dinsdag 29 oktober 2024
  4. Dinsdag 5 november 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Maandag 11 november 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 11 november 2024
  2. Maandag 18 november 2024
  3. Maandag 2 december 2024
  4. Maandag 9 december 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 13.002

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag