Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het goed en op tijd verstrekken van de uitkeringen op grond van de Participatiewet en de IOAW/IOAZ. Om dit te kunnen realiseren is voldoende kennis van de berekening van de diverse uitkeringen een vereiste. Deze cursus geeft op een praktische manier de kennis die nodig is.

Programma

Het betreft een 4 daagse opleiding, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Dag 1: de netto-uitkering
In deze module worden de opbouw en de hoogte uitkering zelf bekeken.
Hierin komt aan de orde:

 • De opbouw van de uitkering
 • De hoogte van uitkeringen en de verschillende normen en kostendelers
 • De berekening van het vakantiegeld
 • Welke inkomsten worden wel of juist niet gekort op de uitkering
 • De inkomstenkorting, en de vrijlatingen
 • De verwerking van inkomstenverklaringen
 • Beslag en andere inhoudingen op de uitkering

Dag 2 Inkomen
Veel uitkeringsgerechtigden hebben naast hun bijstand nog ander inkomen.
Om de uitkering juist vast te stellen, is het van belang dat salaris- en uitkeringsspecificaties goed geïnterpreteerd en verwerkt kunnen worden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De opbouw van een salaris- of uitkeringsspecificatie
 • Zijn loonheffingskortingen wel of niet toegepast
 • Welke onkostenvergoedingen moeten wel of niet gekort worden
 • Bruto, belastbaar loon en netto loon
 • Het verschil tussen netto loon en het te korten bedrag.
 • Het transactiestelsel, nabetalingen, eenmalige betalingen zoals IKB en eindejaarsuitkering
 • Omrekenen andere perioden (4-weken) naar maandloon
 • Hoe om te gaan met ander inkomen dan loon of uitkering

Dag 3 De bruto uitkering en IOAW/IOAZ
Over de bijstandsuitkeringen wordt eventueel ook loonheffing afgedragen. Om de juiste loonheffing te kunnen bepalen behandelen we:

 • Belaste en onbelaste uitkeringen
 • Het begrip bruto in de bijstand
 • De definitieve vaststelling van de bruto uitkering
 • De bruto uitkering en partneralimentatie
 • De (berekening van) jaaropgave

Naast bijstand worden er door de gemeente ook uitkeringen verstrekt krachtens de IOAW en IOAZ. Dit zijn bruto uitkeringen. Om deze juist te kunnen vaststellen woordt het volgende behandeld.

 • Wie heeft er recht op IOAW of IOAZ, en herleving van het recht
 • De grondslagen, kostendelers en afwijkende grondslagen
 • De bruto uitkering, heffingskortingen
 • Welke inkomsten zijn van invloed
 • Samenloop IOAW/Z met bijstand

Dag 4 Terugvordering
Als er ten onrechte of te veel is betaald zal terugvordering aan de orde zijn. Om de terugvordering juist vast te stellen, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wanneer kan (of moet) worden teruggevorderd op grond van de PW, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004
 • Waarom en wanneer moet het recht op bijstand worden herzien of ingetrokken
 • Wanneer is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Wanneer kan (of moet) er bruto worden teruggevorderd
 • Hoe wordt het netto vorderingsbedrag berekend
 • Hoe wordt het bruto vorderingsbedrag berekend
 • De inhouding op de lopende uitkering
 • Verrekening met het UWV en/of anderen

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor financieel medewerkers uitkeringsadministratie, maar ook geschikt voor kwaliteitsmedewerkers, intern controleurs en consulenten die zelf ook de uitkeringen beheren.

Resultaat

Na deze training kent de cursist de rekenregels, de opbouw van een uitkering, en kan deze de uitkering verwerken en de inkomsten verrekenen. Deze training is een onderdeel van de uitgebreide Basisopleiding voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs.

Het materiaal bestaat uit het Handboek Uitkeringsadministratie, een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training uitkeringsberekening Participatiewet bedraagt € 1.755,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 30 april 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 30 april 2024
  2. Dinsdag 7 mei 2024
  3. Dinsdag 21 mei 2024
  4. Dinsdag 28 mei 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Donderdag 10 oktober 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 10 oktober 2024
  2. Donderdag 17 oktober 2024
  3. Donderdag 31 oktober 2024
  4. Donderdag 7 november 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 13.002

Opleidingsagenda

 1. Training uitkeringsberekening Participatiewet Dinsdag 30 april 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 30 april 2024
  2. Dinsdag 7 mei 2024
  3. Dinsdag 21 mei 2024
  4. Dinsdag 28 mei 2024
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 1.755,00 Inschrijven
 2. Training uitkeringsberekening Participatiewet Donderdag 10 oktober 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 10 oktober 2024
  2. Donderdag 17 oktober 2024
  3. Donderdag 31 oktober 2024
  4. Donderdag 7 november 2024
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 1.755,00 Inschrijven