Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Terug- en invordering van onterecht verstrekte bijstand is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten om de uitvoering van de Participatiewet (PW) te financieren. Gemeenten zijn immers financieel verantwoordelijk voor deze regeling. Wanneer de gemeente ten onrechte een te hoog bedrag bijstand heeft verstrekt komt dit ten laste van de eigen begroting. Het geld dat de gemeente weet in te vorderen brengt dit weer in balans. Het is belangrijk dat deze terug- en invordering juridisch correct en efficiënt geschiedt, om sterk te staan als deze in een bezwaar- of beroepsprocedure wordt aangevochten. Maar ook om ervoor te zorgen dat een vordering niet verjaart en op de juiste manier wordt geïnd. In deze training leer je hoe dat werkt.

Programma

De basistraining bestaat uit drie modules die zijn verdeeld over vier dagen. In deze vier dagen doorlopen we het volgende programma:

Module 1: De juridische aspecten van terugvordering
In deze module wordt antwoord gegeven op vragen als:

 • wanneer kan (of moet) worden teruggevorderd op grond van de PW, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004;
 • waarom en wanneer moet het recht op bijstand worden herzien of ingetrokken;
 • wanneer is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • wanneer kan (of moet) er bruto worden teruggevorderd;
 • wanneer kan er van verdere terugvordering worden afgezien;
 • wat is het overgangsrecht Abw-WWB-WWB 2012-Fraudewet 2013-PW;
 • wat zijn de verjaringstermijnen;
 • welke aspecten uit de jurisprudentie spelen een rol?

Module 2: De berekening en de beschikking
De volgende vragen staan tijdens dit onderdeel centraal:

 • hoe wordt het netto vorderingsbedrag berekend;
 • hoe wordt het bruto vorderingsbedrag berekend;
 • hoe wordt een juridisch correcte terugvorderingsbeschikking opgesteld (praktijkoefeningen)?

Module 3: Invordering en de 4e tranche Algemene wet bestuursrecht
In dit deel van de training geven we antwoord op vragen als:

 • wat is een minnelijke regeling;
 • wat is verrekening;
 • wanneer en hoe brengt men wettelijke rente en invorderingskosten in rekening;
 • hoe wordt de beslagvrije voet vastgesteld (met casussen);
 • wanneer is de vordering preferent;
 • hoe leg je (vereenvoudigd) beslag op inkomen met een dwangbevel;
 • hoe leg je beslag op goederen en andere tegoeden met een dwangbevel;
 • hoe werken ontvangsten door in de debiteuren- en uitkeringsadministratie?
 • beslagrecht.

Doelgroep

De training is bedoeld voor beginnende of enigszins ervaren medewerkers terug- en invordering van een afdeling Werk & Inkomen.

Resultaat

Na afloop van de training ben je in staat om juridisch correct en efficiënt de taken in het kader van terug- en invordering uit te voeren. Je weet op welke manier je een terugvordering opstelt en met welke regels je rekening moet houden bij de invordering en weet je welke mogelijkheden je tot de beschikking hebt om de ontstane geldschuld in te vorderen.

Deze training bestaat uit vier lesdagen. Bij deze training verstrekken wij het Handboek Uitkeringsadministratie,(een uitgave van Wyzer).

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training terug- en invordering bedraagt € 1.755,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 5 maart 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 5 maart 2024
  2. Dinsdag 12 maart 2024
  3. Dinsdag 19 maart 2024
  4. Donderdag 4 april 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Donderdag 30 mei 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 30 mei 2024
  2. Donderdag 6 juni 2024
  3. Donderdag 13 juni 2024
  4. Donderdag 20 juni 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Maandag 7 oktober 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 7 oktober 2024
  2. Maandag 14 oktober 2024
  3. Maandag 21 oktober 2024
  4. Maandag 28 oktober 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
Inschrijven

Cursus ID: 15.005

Opleidingsagenda

 1. Training terug- en invordering Dinsdag 5 maart 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 5 maart 2024
  2. Dinsdag 12 maart 2024
  3. Dinsdag 19 maart 2024
  4. Donderdag 4 april 2024
  10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 1.755,00 Inschrijven
 2. Training terug- en invordering Donderdag 30 mei 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 30 mei 2024
  2. Donderdag 6 juni 2024
  3. Donderdag 13 juni 2024
  4. Donderdag 20 juni 2024
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 1.755,00 Inschrijven
 3. Training terug- en invordering Maandag 7 oktober 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 7 oktober 2024
  2. Maandag 14 oktober 2024
  3. Maandag 21 oktober 2024
  4. Maandag 28 oktober 2024
  10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 1.755,00 Inschrijven