Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Onze samenleving wordt steeds complexer en intensiever. Al voor COVID-19 gebruikte meer dan 1 miljoen Nederlanders antidepressiva, had eenzelfde aantal werkenden last van burn-out klachten, en circa 2 miljoen mensen psychische kwetsbaarheden waaronder angst- en paniekstoornissen, depressiviteit en extreme persoonlijkheidsstijlen. Niet alleen in de zorg en het sociaal domein maar in allerlei sectoren komen medewerkers meer in meer in contact met mensen met psychische kwetsbaarheden, vormen van regieverlies en persoonlijkheidsstijlen die als lastig kunnen worden ervaren. Het is niet altijd eenvoudig om kwetsbaarheden te herkennen en op passende wijze te communiceren. Daarnaast is het van belang dat de professionele dienstverlener een juiste duiding maakt of iemand wel of niet wil, kan, durft of mag. Deze duiding is met name belangrijk bij het maken van een passend plan van aanpak, een juiste inzet van voorzieningen en middelen, en besluiten met betrekking tot doorverwijzing en regievoering. Zeker waar containerbegrippen als zelfsturing, zelfredzaamheid, en eigen verantwoordelijkheid leidende principes zijn geworden.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ209846) en levert 12 punten op. Deze punten zijn geldig bij zowel individuele deelname via een open inschrijving als bij deelname aan een in company training.

Programma

Deze tweedaagse interactieve training bestaat naast theorie ook uit het opdoen van ervaringen in praktijksimulaties, met behulp van beeldmateriaal en de bijdrage van een acteur. Op de eerste dag worden alle theorieën behandeld over psychische kwetsbaarheden en op dag twee de persoonlijkheidsstijlen Tevens staan we vanuit de nieuwste inzichten uit de neurowetenschappen stil bij de invloed van stress op het gedrag. De volgende kwetsbaarheden staan centraal:

 • stemmingsstoornissen (waaronder bipolaire stoornis en depressiviteit);
 • psychotische stoornissen (waaronder schizofrenie);
 • angststoornissen;
 • stoornissen in het autisme spectrum (waaronder voormalig PDD-NOS en Asperger).

Ook is er aandacht voor een aantal andere kwetsbaarheden zoals ADHD/ADD/ODD, Licht Verstandelijk Regievermogen, PTSS, dementie en burn-out, en wordt de rol van medicatie en middelengebruik belicht.

Doelgroep

De training is bestemd voor medewerkers die vanuit hun functie regelmatig contact hebben met klanten. Te denken valt aan consulenten bij gemeenten (Wmo, Participatiewet, jeugd, schuldhulpverlening), jobcoaches, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, leerplichtambtenaren, praktijkondersteuners, woonconsulenten, bewindvoerders, receptionisten, baliemedewerkers en ieder ander die beroepsmatig te maken krijgt met mensen met psychische kwetsbaarheden.

Resultaat

Aan het eind van deze training heb jij jouw vaardigheden in het signaleren en herkennen van veel voorkomende psychische en psychiatrische problematiek en/of complexe persoonlijkheidsstijlen vergroot. Hierdoor ben je in staat om een effectief plan van aanpak te maken en een juiste inzet van middelen, voorzieningen en externe ondersteuning tot stand te laten komen.

Deze training is niet bedoeld voor het leren indiceren en diagnosticeren van verschillende gedragsvormen volgens de DSM-V. Wel worden de signalen en kenmerken behandeld zoals beschreven in dit handboek.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ209846) en levert 12 PE punten op. Deze punten zijn geldig bij zowel individuele deelname via een open inschrijving als bij deelname aan een in company training.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen bedraagt € 990,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Maandag 23 september 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 23 september 2024
  2. Maandag 30 september 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 99.002

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag