Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Training Positieve gezondheid binnen het sociaal domein

adviseur van de toekomst
 • Utrecht
 • Introductie
 • Trainingen attitude & vaardigheden & WMO & Zorg
 • 495
 • 1 dag

Een integrale aanpak binnen het sociaal domein vereist dat de hulpvraag van een inwoner duidelijk wordt geïdentificeerd, waarbij de inwoner, het gezin en het netwerk centraal staan. Positieve gezondheid kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door mensen te helpen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen en eigen regie over hun gezondheid en welzijn te bevorderen. Positieve gezondheid richt zich op het versterken van veerkracht, zelfredzaamheid en welzijn op de lange termijn.
Tijdens de training "Positieve Gezondheid" verkennen we de fysieke, mentale en sociale aspecten van gezondheid die bijdragen aan levensgeluk en gezondheid. We richten ons op de leefgebieden binnen het sociaal domein en hanteren de holistische aanpak van positieve gezondheid die erkent dat de verschillende aspecten van gezondheid met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. De training benadrukt het vermogen van elk individu om te groeien en zich te ontwikkelen, gebaseerd op vertrouwen in eigen kunnen en aandacht voor het gewenste resultaat.

Programma

De aanpak van positieve gezondheid past goed bij de rol die professionals werkzaam in het sociaal domein vervullen omdat alle leefgebieden, die van toepassing zijn op het leven van de inwoner, aan bod komen binnen deze aanpak.
Tijden het programma geven we uitleg en passen we positieve gezondheid toe, we nemen de deelnemers mee in het spinnenweb van positieve gezondheid, wat bestaat uit de volgende 6 dimensies:

 • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
 • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
 • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
 • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
 • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen
 • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit

Naast het krijgen van uitleg gaan de deelnemers aan de slag met het invullen van hun eigen spinnenweb en vragen we ze na te denken wat het invullen hen voor inzichten heeft gegeven in hun eigen positieve gezondheid. Over deze inzichten gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.
We gaan verder met een uitleg over het voeren van gesprekken binnen het kader van positieve gezondheid, waarbij je als coach fungeert in gesprek met je klant. Het stellen van vragen, goed luisteren en empathisch aansluiten vormen hierbij de basis. De focus ligt op het ontdekken van wat werkelijk van waarde is voor de klant en welke richting belangrijk is, waarbij de zes dimensies van positieve gezondheid centraal staan. We benadrukken de zelfredzaamheid van de inwoner en stimuleren eigen keuzes, regie en intrinsieke motivatie.
Na deze toelichting gaan we praktisch aan de slag met het voeren van fictieve gesprekken, waarbij we gebruikmaken van een trainingsacteur en casuïstiek van de deelnemers.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor professionals werkzaam binnen het sociaal domein en de zorg. Deze professionals kunnen door de training leren hoe ze hun cliënten kunnen stimuleren om veerkrachtiger en zelfredzamer te worden. Ook voor HR professionals of leidinggevende is deze training waardevol omdat deze inzicht geeft in hoe positieve gezondheid een bijdrage kan leveren aan teams, wat kan leiden tot hogere tevredenheid, productiviteit en vermindering van ziekteverzuim.

Resultaat

Je bent in staat om Positieve Gezondheid te omschrijven als werkwijze en houding. Je kan in eigen woorden vertellen wat het inhoudt en bent bovendien in staat om positieve gezondheid toe te passen in gesprek met je klant.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training Positieve gezondheid binnen het sociaal domein bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Donderdag 24 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 50.128

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag