Omschrijving

Je krijgt als professionele dienstverlener meer en meer te maken met het wegvallen van de traditionele gezagsverhoudingen, spanningen in de samenleving, verscherping van de wet- en regelgeving, culturele en religieuze diversiteit en een toenemend aantal mensen met mentale kwetsbaarheden. Assertiviteit en mondigheid zijn mooie kwaliteiten, behalve als zij resulteren in ongecontroleerde emoties, agressief overkomende verbale uitingen, fysieke bedreigingen en soms zelfs geweldpleging.

Deze training ontleedt de verschillende soorten agressie en geeft jou handvatten om agressief gedrag vroegtijdig te herkennen en daar op de juiste wijze op te reageren.

Inschrijven

Programma

In deze eendaagse training wordt er gewerkt met een trainingsacteur. Je wordt deze dag geconfronteerd met situaties waarin de emoties hoog kunnen oplopen en wellicht over kunnen gaan in agressief gedrag van cliënten. In praktijksimulaties met een professionele trainingsacteur wordt gewerkt aan:

  • soorten emoties en verschillen in de omgang;
  • macht versus onmacht;
  • van emotie naar agressie en ervaren van het verschil;
  • factoren van agressie: persoonlijke, omgevings en risico-verhogende factoren;
  • gedragskenmerken bij agressie: wat gebeurt er bij jezelf, wat gebeurt er bij de ander;
  • effectieve interventies en technieken: het ABCD-model;
  • hanteren van eigen gedachten, routines, ademhaling en spierspanning.

Doelgroep

De training is bestemd voor iedereen die te maken heeft met klantcontact, persoonlijk of telefonisch, waarbij een spanningsveld kan ontstaan tussen wensen, doelen, verplichtingen (willen, kunnen, moeten en mogen).

Resultaat

Aan het eind van deze training ken je de verschillende soorten vormen van agressie. Je bent in staat deze te herkennen en kan verschillende technieken toepassen om gespannen situaties en agressief gedrag te de-escaleren.

Opleidingsagenda

  1. Training omgaan met emotie en agressie Donderdag 17 november 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven