Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De rol van de professional is steeds meer gericht op het zorgen dat en minder vanuit de traditionele gedachten van het zorgen voor. In deze benadering staat de zelfredzaamheid van de burger centraal en ligt de focus meer op de eigen keuzes en intrinsieke motivatie. De methode van Motiverende Gespreksvoering is al jaren succesvol in onder andere de verslavingszorg en wordt inmiddels breder ingezet en efficiënt gevonden in de begeleiding vanuit de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en Schuldhulpverlening. Motiverende Gespreksvoering is een methodiek waarbij jij als professional vanuit de rol van begeleider op zoek gaat naar de veranderwens bij de ander en de ambivalente gevoelens die zorgen voor belemmering in gedragsverandering herkent, weet op te lossen en daarbij verandertaal uitlokt bij de ander.

Programma

In deze tweedaagse praktijkgerichte training maak jij je deze methodiek snel eigen en kun jij deze nieuwe werkwijze ook snel toepassen in de dagelijkse praktijk. De eerste trainingsdag vindt online plaats via Microsoft Teams. We nemen je mee in de theorie en technieken van Motiverende Gespreksvoering. Hierbij wisselen korte theoretische uitleggen zich af met oefeningen en opdrachten.

Tijdens de tweede dag komen we klassikaal bij elkaar en worden de geleerde theorieën praktisch gemaakt in verschillende opdrachten en simulatiegesprekken. Tijdens deze simulatiegesprekken maken we zoveel mogelijk gebruik van eigen praktijkvoorbeelden. Voor de simulatiegesprekken zetten we een professioneel trainingsacteur in. Gedurende deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de basisprincipes van Motiverende Gespreksvoering;
  • de rolverdeling tussen klant en professional;
  • aspecten van motivatie en zelfvertrouwen en ambivalentie;
  • weerstand en (belemmerende) overtuigingen;
  • versterken van het geloof in eigen kunnen;
  • doelen stellen, plannen en volhouden;
  • het opstellen van als dan plannen;
  • effect van feedback door de professional;
  • betrekken van de sociale omgeving bij de uitvoering van plannen.

Doelgroep

De training is bestemd voor professionals in zowel het sociaal domein als daarbuiten die op zoek zijn naar methoden en handvatten om anderen te helpen om belemmerende gedachten om te zetten in concrete verandering.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ206091) en levert 12 punten op. De eerste dag van de training vindt online plaats. De tweede dag zien we je graag klassikaal op een van onze cursuslocaties. We maken hierbij gebruik van virtuele klaslokalen en live-webinars. Wij zorgen samen met je dat alle techniek werkt en waar nodig testen we dit met je.

Resultaat

Aan het eind van deze training ben jij bekend met de theorie van motiverende gesprekvoering. Je kent de daarbij horende gesprekstechnieken en kan deze toepassen in de praktijk. Je bent beter in staat om de client aan te zetten tot creatieve oplossingen en daarmee hun oplossingsvermogen te vergroten.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training motiverende gespreksvoering (zelfsturing) bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 19.022