Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De Participatiewet (PW) is het vangnet van de sociale zekerheid. Mede door de re-integratiedoelstelling van de PW, komen steeds meer medewerkers met de deze wet in aanraking.

Speciaal voor re-integratieprofessionals hebben wij een verkorte variant van onze Starterscursus Participatiewet ontwikkeld: de Cursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals. In deze cursus nemen we de hele PW met je door. We schetsen de regels met betrekking tot de vaststelling van de uitkering en bieden je een volledig beeld van de kaders die daarbij gelden. Met name de onderdelen die betrekking hebben op re-integratie worden uitgebreid behandeld.

Programma

De cursus bestaat uit een programma van vier dagen. Elke dag wordt een ander deel van de PW belicht. Aan het einde van deze cursus is de gehele PW behandeld. In het programma wordt de theorie van wet- en regelgeving behandeld, dit doen we op een interactieve manier. We gebruiken veel praktijkvoorbeelden en relevante casussen die je met andere deelnemers oplost.

De opzet van de cursus is als volgt:

Dag 1:

Het eerste deel van de cursus bestaat uit een korte schets van de geschiedenis van de PW en haar plaats op de sociale zekerheidskaart. Daarna gaan we over op de inhoudelijke behandeling van de wet wordt overgegaan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De opzet en indeling van de PW;
 • Het begrippenkader;
 • De verschillende leefvormen en bijbehorende bijstandsnormen;
 • De opbouw van de uitkering;
 • Het beoordelen van het recht op basis van het inkomen en vermogen.

Dag 2:

De tweede dag van deze cursus neemt je verder mee de PW in. Je leert meer over de rechtmatige aspecten van de wet, zoals handhaving. Voor dit onderdeel leggen we de nadruk op de arbeidsverplichtingen. Dat zijn namelijk de plichten waar jij als re-integratieprofessional voornamelijk mee werkt.

Je leert meer over de volgende onderwerpen:

 • Het onderscheid tussen algemene en (categoriale) bijzondere bijstand;
 • Het minimabeleid;
 • De principes van beëindiging, herziening, terug- en invordering en bijstandsverhaal;
 • De boete bij het schenden van de inlichtingenplicht;
 • Rechten en plichten van de uitkeringsgerechtigde en van de uitvoerende organisatie;
 • Het handhaven van arbeidsverplichtingen;
 • Het opleggen van een maatregel als de verplichtingen onvoldoende worden nageleefd.

Dag 3:

Het onderdeel re-integratie op basis van de PW behandelen we op de derde dag van deze cursus. Dit betekent dat we uitgebreid stilstaan bij alles wat op het gebied van doelmatigheid geregeld is in deze wet. Je leert met welke doelgroepen je werkt als re-integratieprofessional en over de omvangrijke opdracht die gemeenten hebben in het kader van re-integratie.

We besteden aandacht aan de volgende onderdelen:

 • Het doel en de reikwijdte van het re-integratiegedeelte van de Participatiewet;
 • De instrumenten en voorzieningen uit de PW (van participatiebanen, de tegenprestatie en premies tot garantiebanen en beschut werk);
 • De werking van deze instrumenten en voorzieningen en voor welke doelgroep zij bedoeld zijn;
 • De rol van de 35 arbeidsmarktregios en werkgeverservicepunten;
 • De gemeentelijke beleidsvrijheid en keuzes in de lokale re-integratiebenadering;
 • De werking van het doelgroepenregister, de banenafspraak en de quotumwet.

Dag 4:

Bijstand op grond van de PW is een laatste redmiddel. Het is daarom ook belangrijk om een beeld te hebben van de meest voorkomende voorliggende voorzieningen. Zo heb je als re- integratieprofessional een beter beeld van de route die door jouw cliënt is afgelegd voor hij bij jou in beeld komt. We behandelen ook de relevante fiscale regels, maar alleen datgene wat relevant is voor jouw functie. De onzekerheid over de financiële gevolgen van werkaanvaarding is vaak voor jouw cliënt een drempel om te gaan werken. Het helpt jou als professional om hier een betere kijk op te hebben.

Het volgende wordt op deze dag behandeld:

De meest relevante voorliggende voorzieningen, zoals:

 • De Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
 • De Werkloosheidswet (WW);
 • De Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW);
 • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • De Ziektewet (ZW);
 • De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz);
 • De Toeslagenwet (TW);
 • De Algemene ouderdomswet (Aow);
 • De Algemene nabestaandenwet (Anw);
 • De Inkomensvoorziening voor de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer (IOAW).
  De huidige fiscale regels en het effect hiervan op de PW-uitkering.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor professionals die betrokken zijn bij het re-integreren van de doelgroep van de PW en meer willen weten over de kaders van dit werkveld.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit het Handboek Participatiewet (een uitgave van Wyzer).

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training inleiding PW voor re-integratieprofessionals bedraagt € 1.755,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Maandag 3 juni 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 3 juni 2024
  2. Maandag 10 juni 2024
  3. Maandag 17 juni 2024
  4. Maandag 24 juni 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Donderdag 7 november 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 7 november 2024
  2. Donderdag 14 november 2024
  3. Donderdag 21 november 2024
  4. Donderdag 28 november 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen

Cursus ID: 11.035

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag