Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Deze één daagse training focust zich op een aantal stoornissen die al op hele jonge leeftijd (al vanaf 0 tot 4 jaar) kunnen worden herkend, maar vaak worden gelabeld als gedragsproblemen. Deelnemers leren achter gedrag te kijken, door niet enkel het symptoom te zien, maar de mogelijk onderliggende oorzaak. Zo komt het nog regelmatig voor dat het gedrag van kinderen of jongeren onterecht als problematisch wordt bestempeld, terwijl er onderliggend sprake blijkt te zijn van een verklarende stoornis. Het gaat om de ontwikkelingsstoornissen autisme en ADHD, en om psychotrauma- en stressor gerelateerde stoornissen (hechtingsproblemen en trauma). De invloed van deze stoornissen is gedurende de hele levensloop en in alle levensfasen terug te zien. Niet alleen in de kindertijd en adolescentiefase, maar dus ook op volwassen leeftijd.

We staan stil bij wat zogenaamde kind eigen factoren zijn (genetica, aanleg, ook wel nature) binnen de stoornissen autisme en ADHD. Maar ook bij de invloed van context gebonden factoren (o.a. gebeurtenissen, pedagogisch klimaat, ook wel nurture). Daarnaast bespreken we wat de stoornissen inhouden, hoe je deze al vroegtijdig kunt herkennen, of en hoe deze stoornissen te behandelen zijn. Maar ook met welke problematiek de stoornissen vaak gepaard gaat of kan gaan.

 • Deze training is opgezet op basis van informatie verkregen via wetenschappelijke artikelen, actueel onderzoek en evidence based gebruikte methoden/theorieën in de praktijk.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ214792) en levert 6 punten op.

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Aanleg, genen (nature)
 • Gebeurtenissen, context (nurture)
 • Aandacht deficiëntie en hyperactiviteit stoornis (ADHD)
 • Autismespectrumstoornis (ASS)
 • Trauma (PTSS)
 • Hechting (Reactieve hechtingsstoornis)
 • Effect op latere ontwikkeling
 • Casuïstiek & praktijksituaties;

Doelgroep

Deze training is bestemd voor iedereen die te maken heeft met (jonge) kinderen, adolescenten en volwassenen. Maar óók voor diegenen in hun werk, in de omgeving of in de persoonlijke sfeer te maken krijgen met mensen in het algemeen. Denk aan jeugdconsulenten, praktijkondersteuners, politie, leerkrachten, sociaal wijkteam medewerkers, pedagogisch hulpverleners.

Resultaat

Na afloop van deze training beschik je over (praktijkgerichte) kennis en inzicht over impactvolle stoornissen. Kennis over hoe deze stoornissen te herkennen, ze tot stand komen, hoe je hiermee om kunt gaan, en of behandeling mogelijk is.

Je neemt na deze training een figuurlijke rugzak gevuld met kennis, praktische handvatten, tips, en handelingsgerichte ervaringen mee die je in dagelijkse en/of werksituaties kunt gebruiken in de omgang met mensen bij wie ogenschijnlijk ander gedrag speelt.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training Impactvolle stoornissen bij (jonge) kinderen bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Donderdag 25 januari 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 99.046

Opleidingsagenda

 1. Training Impactvolle stoornissen bij (jonge) kinderen Donderdag 25 januari 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven