Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Vaak merken we pas in een laat stadium dat ons stresslevel hoog is opgelopen. Dit heeft als gevolg dat er negatieve effecten kunnen optreden: minder concentratie, minder overzicht in je werk, meer moeite met plannen of er ontstaan zelfs stressklachten als hoofdpijn en slaap- of geheugenproblemen. Wanneer je deze signalen in een eerder stadium herkent, kun je eerder ingrijpen en bijsturen.

Programma

In deze training leer je je eigen signalen van stress herkennen en de werking van het stress-systeem te begrijpen. Je leert de positieve kanten van stress te begrijpen en te benutten en je krijgt praktische handvatten om je eigen veerkracht te versterken. Denk hierbij aan ademhalingsoefeningen, cognitieve technieken en praktische tips over slimmer en gezonder te werken.
In deze training staan de drie stappen van de FOCUS methode centraal: stress herkennen, begrijpen en beïnvloeden.

Voorafgaand aan de training staat een één op één online intakegesprek gepland met de trainer. Daarin wordt in gezamenlijkheid zo concreet mogelijk bepaald wat het belangrijkste te behalen doel van de deelnemer bij afronding van de training is.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten, een aantal e-learnings en een terugkombijeenkomst. De bijeenkomsten worden ingepland met tussenpozen zodat er tussen de bijeenkomsten voldoende tijd is om de inzichten en oefeningen in de praktijk toe te passen. Tevens ga je aan de slag met verschillende e-learnings zodat hier bij een volgende bijeenkomst op kan worden gereflecteerd.

Deelnemers starten tijdens de eerste bijeenkomst met het opstellen van een persoonlijk stress profiel, dit wordt gedaan aan de hand van oefeningen in combinatie met de theorie rondom de stresscyclus. Dit stressprofiel bepaalt de basis van waaruit wordt gewerkt en geoefend. Het stressprofiel is een gedetailleerde uitwerking van de eigen stresssignalen, uitingen en behoeftes in verschillende fases van spanning.

Nadat de basis van het persoonlijk stress profiel is gelegd gaan de deelnemers tijdens de vervolgbijeenkomsten aan de slag met het beïnvloeden van stress met behulp van de FOCUS factoren. Er wordt daarin thematisch gewerkt.
De FOCUS factoren zijn:

  • Fysiek – ademhalingstraining, beweging en stress regulerende oefeningen.
  • Omgeving – slimmer, efficiënter en met meer focus werken en organiseren.
  • Cognitie – inzetten van de cirkel van invloed.
  • Uitzicht – stellen van heldere doelen die perspectief bieden.
  • Sociaal – samen veerkracht vergroten.

De FOCUS factoren worden tijdens de bijeenkomsten verder toegelicht en er wordt mee geoefend. De bijeenkomsten behouden een dynamisch karkater door te bewegen tussen kennis, de praktijk en de beïnvloeding van stress.

Tijdens de vierde bijeenkomst wordt door de deelnemer een stappenplan gemaakt waarin wordt beschreven welke concrete acties en gedragingen opgepakt worden om er voor te zorgen dat het einddoel wat is besproken tijdens de intake kan worden gerealiseerd.

Twee maanden na afronding van de vier bijeenkomsten is er een terugkombijeenkomst. Er wordt door de groep tijdens deze bijeenkomst gereflecteerd, ervaringen worden gedeeld en er wordt stil gestaan bij de door de deelnemers gerealiseerde doelen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedere (zorg)professional die wil leren hoe hij of zij gezond om kan gaan met dagelijkse stressoren, burn-out klachten wil voorkomen en veerkracht wil ontwikkelen.

Resultaat

Na afloop van de training ben je in staat om tijdig signalen van stress te herkennen en je gedrag aan de passen wat zorgt voor een betere stress regulering.

Deze training is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en levert 16 punten op.

Ronald Huttinga is de trainer en ontwikkelaar van dit programma en deze methode. Met FOCUS op veerkracht helpt hij zorgorganisaties, leidinggevenden en zorgprofessionals om gezond om te gaan met stress, en hun veerkracht te vergroten. Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen. In opdracht van Wyzer verzorgt hij dit trainingsprogramma.

In het najaar van 2022 zal deze cursus opnieuw worden ingepland.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training focus op veerkracht bedraagt € 990,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?