Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Training doelmatigheid en financiële rechtmatigheid in de jeugdzorg

vergunningverlener
 • Utrecht
 • Verdieping
 • WMO & Zorg
 • Accreditatie
 • 495
 • 1 dag

Veel verhalen over problemen in de jeugdzorg zijn recentelijk in het nieuws gekomen.
De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geconstateerd dat jongeren die de hulp het hardst nodig hebben steeds langer wachten op specialistische zorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van deze zorg, maar ook voor de kwaliteit ervan. Gemeenten zien echter de kosten oplopen en worden geconfronteerd met tekorten. Jongeren belanden op lange wachtlijsten omdat gemeenten aangeven te kampen te hebben met structurele tekorten.
Echter is meer geld vanuit het kabinet de oplossing voor de problemen met o.a. de wachtlijsten in de jeugdzorg? En zal meer geld bijdragen aan het oplossen van de overige problemen binnen de jeugdzorg? Wat kunnen gemeenten zelf veranderen in hun aanpak van de jeugdhulpverlening?

Hoe staat het met de rechtmatigheid van de zorg en nog belangrijker; is er wel sprake van doelmatige zorg? Doelmatige zorg is van essentieel belang voor iedereen. Om kosten te beheersen, maar meer nog om zorg echt aan te laten sluiten bij de cliënt en problemen echt op te lossen of te verminderen. Doel-matigheid is iets waar gemeenten zelf op kunnen én moeten sturen. De Jeugdwet heeft het over ver-antwoorde zorg

In de training Doelmatigheid en Financiële Rechtmatigheid in de Jeugdzorg krijg jij meer inzicht in de relevante bepalingen van de Jeugdwet.

Aan de hand van casuïstiek afgewisseld met theoretische kennis staan we stil bij de volgende vragen:
Wat is verantwoorde zorg?
Wat is jouw rol als consulent bij verantwoorde zorg?
Wat verstaat de Jeugdwet onder verantwoorde zorg?
Hoe kunnen de wettelijke kaders je, als consulent, helpen bij het toekennen van zorg?

Programma

In de training Doelmatigheid binnen de Jeugdwet krijg jij meer inzicht in de relevante bepalingen van de Jeugdwet. En aan de hand van casuïstiek afgewisseld theoretische kennis sta jij stil bij de volgende punten:

 • Wat is jouw rol als consulent bij verantwoorde zorg? / wat verstaat de Jeugdwet verstaat onder verantwoorde zorg?
  Doel: inzicht in wettelijke kaders die van belang zijn voor een (goede) invulling van de rol als poortwachter en bewaker van gepaste of verantwoorde zorg.
 • Hoe kunnen de wettelijke kaders je, als consulent, helpen bij beslissingen ten aanzien van het toekennen van zorg?
  Doel: Zorgvuldig onderzoek, doelmatige zorg, hogere doelen van WMO en Jeugdwet
 • Hoe pakt de gemeente een rol bij directe verwijzingen (medische verwijsroute en GIs) en hoe ga je om met de afbakening tussen Jeugdwet, Passend Onderwijs en de WLZ?

Korte beschrijving van de inhoud. Wat behandel je in de ochtend en wat in de middag? Als het een meerdaagse is wat behandel je op dag 1 en wat op dag 2?

 • Casuïstiek directe verwijzing
 • Rechtmatigheid als taak van de gemeente
 • Kwaliteit als onderdeel van rechtmatigheid
 • Wettelijke eisen aan kwaliteit
 • Richtlijnen Jeugdzorg
 • Casuïstiek Gepaste Zorg/ Criteria voor Gepaste Zorg
 • Drie dimensies voor verantwoordelijkheid voor Gepaste Zorg
 • Casuïstiek Kwalitatieve Zorg/ Criteria voor Kwalitatieve Zorg
 • Medische verwijsroute/ GIs
 • Verantwoordelijkheid gemeente bij Toegang/ Casuïstiek Toegang
 • Afbakening Jeugdwet en Passend Onderwijs
 • Verantwoordelijkheid gemeente Zorgvuldig Onderzoek/ Casuïstiek Overall

Doelgroep

Voor wie is deze opleiding bedoelt en wat is de instapeis?

De training is bedoeld voor alle professionals die verantwoordelijk zijn voor het inzetten en regisseren van jeugdhulpverlening.

Denk hierbij aan trainees jeugd, maar ook de meer ervaren jeugdconsulenten, medewerkers wijkteam, kwaliteitsmedewerkers en (contract)managers. Daarnaast is de training zeer relevant voor politici en bestuurders.

Deze training is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ nummer 211234) en levert 6,5 punten op.

Resultaat

Welke resultaten bereiken deelnemers als ze deze opleiding volgen, wat hebben ze geleerd aan het eind van de cursus?

 • De professional heeft kennis over doel- en rechtmatigheid binnen de Jeugdwet.De professional weet waar op te moeten letten ten aanzien van verantwoorde en doelmatige zorg.
 • De professional heeft kennis over Kwaliteit binnen de Jeugdwet en weet deze kennis op een adequate manier toe te passen op de ingezette hulpverleningstrajecten.
 • De professional is bekend met de Richtlijnen Jeugdzorg en weet deze kennis op een adequate manier toe te passen op de ingezette hulpverleningstrajecten.
 • De professional is bekend met de criteria voor gepaste zorg en weet deze kennis op een adequate manier toe te passen op de ingezette hulpverleningstrajecten.
 • De professional heeft kennis over de verantwoordelijkheid van de gemeente bij de Toegang/ Zorgvuldig onderzoek.
 • De professional geeft kennis over de afbakening van de wetten- Jeugdwet, WMO, WLZ, Pas-send Onderwijs en Ziektekostenwet.

Bij deze training ontvang je de praktijkpocket Jeugd, een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training doelmatigheid en financiële rechtmatigheid in de jeugdzorg bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Dinsdag 3 september 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Woensdag 4 september 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 50.116

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag