Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Starterscursus schuldhulpverlening

 • Introductie
 • Schuldhulpverlening
 • 2745
 • 7 dagen

Er zijn steeds meer mensen met problematische schulden en het vakgebied integrale schuldhulpverlening wordt mede door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening steeds belangrijker. Er is hierdoor een toenemende vraag naar medewerkers binnen de schuldhulpverlening (ook wel schulddienstverlening genoemd). De primaire verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van mensen met schulden ligt bij de gemeenten. Wyzer Academie heeft een praktijkgerichte starterscursus ontwikkeld waarmee de deelnemers zich snel de kennis eigen kunnen maken die binnen het vakgebied schuldhulpverlening nodig is.

Programma

De cursus begint met een korte schets van de geschiedenis en ontwikkeling van de schuldhulpverlening. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag welke positie de schuldhulpverlening inneemt op de sociale zekerheidskaart, waarna tot de inhoudelijke behandeling van de materie wordt overgegaan. In dit kader komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • integrale schuldhulpverlening;
 • de oorzaken van problematische schulden;
 • de verschillende doelgroepen;
 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
 • de NEN 8048-norm;
 • de NVVK Gedragscode Schuldregeling;
 • de fasen in het minnelijke traject schuldhulpverlening;
 • de registratie van schulden (BKR, Experian, LRS, CIR en LIS);
 • soorten inkomsten (salaris, vakantiegeld, uitkeringen, alimentatie, bonussen, belastingteruggaven, etc.) en hun samenstelling;
 • berekening van de aflossingscapaciteit (het Vrij te laten bedrag (Vtlb));
 • soorten schuldeisers en hun rangorde;
 • het Nederlandse belastingstelsel (toeslagen en heffingskortingen);
 • de Wet op het Consumentenkrediet, de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Reikwijdtebepalingen, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de privacywetgeving (AVR), de Algemene wet bestuursrecht, de Wet identificatie bij dienstverlening, het Burgerlijk Wetboek (boek 3);
 • de (inhoud en achtergrond van de) Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
 • de verhouding tussen het minnelijke traject en wettelijke schuldsanering;
 • aanvraag, duur, verloop en (tussentijdse) beëindiging van Wsnp-trajecten;
 • taken, positie en vergoedingen van bewindvoerders;
 • dossiervorming en de wijze van registreren van dossiers;
 • budgetbeheer en budgetbegeleiding.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die zich in korte tijd de (basis)kennis willen eigen maken op het gebied van schuldhulpverlening. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om (startende) schuldhulp- c.q. schulddienstverleners, budgetcoaches, budgetbeheerders, casemanagers schuldhulpverlening of integraal klantmanagers. Voor mensen die zich daarnaast de vaardigheden willen eigen maken die voor een schuldhulpverlener of budgetconsulent van belang zijn, hebben wij de Opleiding tot schuldhulpverlener en de Opleiding tot budgetconsulent in ons aanbod. Deze opleidingen duren respectievelijk vier en twee weken (voltijds dagopleiding).

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers in staat te stellen om met de benodigde kennis werkzaam te kunnen zijn binnen het vakgebied schuldhulpverlening.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Starterscursus schuldhulpverlening bedraagt € 2.745,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 30.003

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag

Deze opleiding wordt als In Company training aangeboden.