Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De medewerker bezwaar en beroep vertegenwoordigt een bestuursorgaan voor de bezwaarcommissie of de bestuursrechter. Hij of zij is een analyticus, die in staat moet zijn om de inhoud en consequenties van uiteenlopende wetgeving en beleidsstukken snel te bevatten en te doorzien. Hierbij is bewustzijn van politiek-bestuurlijke gevoeligheden van groot belang. Voorts is kennis van de spelregels van bezwaar- en beroepsprocedures die grotendeels zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht onmisbaar. Voor iedereen die als medewerker bezwaar en beroep van een bestuursorgaan wil gaan fungeren, heeft Langhenkel-Talenter Academie de praktijkgerichte Opleiding tot medewerker bezwaar en beroep ontwikkeld.

Programma

De opleiding bestaat uit vijf modules.

Module 1: Bezwaar en beroep (3,5 dag)
Naast een korte schets van de totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de tranches (tot en met de vierde), de indeling/opbouw en de basisbegrippen, wordt nader ingegaan op een aantal procedurele aspecten van de bezwaarprocedure. Dit betreft onder andere:

bezwaartermijnen;
ontvankelijkheid;
afhandelingstermijnen en verlengingsmogelijkheden;
de hoorzitting/bezwaarcommissie;
advisering;
de diverse dicta (met inbegrip van de dicta waarin kennelijkheid is opgenomen);
de beschikking op bezwaar.
Uiteraard wordt de meest recente jurisprudentie besproken, die betrekking heeft op de uitleg van de bepalingen van de Awb.

Vervolgens komt het beroep en hoger beroep aan de orde, waarbij nader ingegaan zal worden op de ontvankelijkheid, processtukken, uitnodiging/oproep (verplichte verschijning), de zitting, de dicta, het al dan niet in stand laten van de rechtsgevolgen en de proceskosten.

Module 2: Huiswerkbespreking I (0,5 dag)
Gedurende deze module wordt een thuis te maken praktijkopdracht op grond van een bezwaardossier uitgebreid besproken.

Module 3: Pleiten voor rechterlijke instanties (2 dagen)
Tijdens deze module wordt uitgebreid aandacht besteed aan de voorbereiding van een pleidooi en aan het pleiten zelf. Daarbij wordt niet zozeer ingegaan op de vakinhoudelijke materie die aan een geding ten grondslag kan liggen, maar juist op de algemene aspecten van een pleidooi. Aan de hand van een uitgebreide casus worden de voor het pleidooi van belang zijnde aspecten behandeld.

Welk doel dient een pleidooi? Wat dient in het pleidooi naar voren te worden gebracht? Hoe bouwt men een pleidooi op? Hoe er een kop en een staart aan te geven? Welke structuur geeft men aan een pleidooi? Waartegen voert men verweer en waartegen juist niet? Hoe te overtuigen? Hoe de argumenten te formuleren? Hoe om te gaan met de tegenargumenten? Welke stijlfiguren kunnen er worden gehanteerd? Wat is de rol van de pleitnota? Aan welke vereisten dient een pleitnota te voldoen? Hoe de pleitnota vorm te geven? Hoe een pleidooi te presenteren (stem, houding, etc.)?

De deelnemers krijgen voorafgaand aan de module een casus ter bestudering. Gedurende de eerste dag wordt met name het theoretische kader rond het pleidooi behandeld. De deelnemers dienen vervolgens een casus uit te werken, hetgeen resulteert in een pleidooi gedurende de tweede dag. De tweede dag vindt ongeveer een maand na de eerste dag plaats. Er is sprake van een rechtbank waarvoor moet worden gepleit. Het pleidooi wordt uitgebreid nabesproken door de docent en de rechter. Deze rechter is in de praktijk ook daadwerkelijk werkzaam als bestuursrechter.

Module 4: Huiswerkbespreking II (0,5 dag)
Gedurende deze module wordt een thuis te maken praktijkopdracht op grond van een bezwaardossier uitgebreid besproken.

Module 5: Eindtoets (0,5 dag)
De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets, waarin alle behandelde onderwerpen aan de orde komen. Indien hier een onvoldoende voor wordt gescoord, volgt een herkansing (bij de prijs inbegrepen).

Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers enkele huiswerkopdrachten mee, die de betreffende docent voorzien van commentaar aan de deelnemers retourneert. Daarnaast worden de betreffende huiswerkopdrachten tijdens de modules huiswerkbespreking uitgebreid besproken. Door de huiswerkopdrachten is de belasting van de opleiding voor de deelnemers circa 10 dagen.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor ervaren medewerkers van een bestuursorgaan of mensen met een juridische achtergrond, die als medewerker bezwaar en beroep aan de slag gaan, maar nog niet over de benodigde basiskennis en -vaardigheden beschikken. Het achterliggende vakgebied waarin de medewerker bezwaar en beroep werkzaam zal zijn (denk aan sociale zekerheid, Ruimtelijke Ordening, Milieu, belastingzaken, waterschappen, burgerzaken, etc.) is voor de opleiding niet relevant.

Resultaat

Het doel van de opleiding is om de deelnemers van voldoende bagage te voorzien om brede invulling te kunnen geven aan de uitvoering van de functie van medewerker bezwaar en beroep van een bestuursorgaan.

De Opleiding tot medewerker bezwaar en beroep verzorgen wij bij onze opdrachtgevers in huis. De opleiding wordt dan volledig op de betreffende organisatie afgestemd en intern verzorgd.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot medewerker bezwaar en beroep bedraagt € 0,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 61.001

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag