Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Wil jij het verschil maken voor de jeugd en het gezin? Sta jij nog aan het begin van je loopbaan na afronding van een HBO opleiding met een mogelijkheid tot registratie bij het SKJ en kun je niet wachten om een belangrijke spil te worden in de jeugdhulpverleningsketen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou! Onze opleiding tot Jeugdprofessional slaat een brug tussen de kennis en ervaring die je hebt opgedaan in je opleiding en wat gemeenten en jeugdhulpverleningsorganisaties van de jeugdprofessionals in de praktijk vragen.

De opleiding is opgebouwd uit 5 modules verdeeld over 2 weken waarbij je goed wordt toegerust om te starten bij een jeugdhulporganisatie of binnen een gemeente als jeugdconsulent. Het is van belang dat je kennis up do date is en dat je getraind bent op de meest relevante thema’s binnen dit werk, wij bieden je daarom dit programma aan.

De opleiding tot jeugdprofessional start weer op 3 januari 2024. Voor meer informatie over beide opleidingen kun je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs via academie@wyzer.nl of 030 7740100

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en wordt verzorgd door specialisten uit het werkveld. Zij beschikken over een ruime ervaring in het werkveld als jeugdprofessional en verzorgen daarnaast opleidingen en trainingen voor de Wyzer Academie.
Het programma van de opleiding staat in het teken van het vergroten van kennis en vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, reflectie en samenwerking. Binnen de opleiding wisselen online trainingen zich af met fysieke trainingen op één van onze trainingslocaties in Utrecht of Amersfoort.

Module 1: De Jeugdwet en doelmatigheid (1 dag + e-learning)
Deze module gaat in op de theoretische kaders van de jeugdwet en de vertaling hiervan naar de praktijk.
De module bestaat uit een E-learning Jeugdwet van 1 dagdeel en een klassikale training van 1 hele dag.

E-learning Jeugdwet
De E-learning richt zich op de basiskennis van de juridische kaders van de jeugdwet. Hierin leer je onder andere wat de doelstelling van de jeugdwet is, wie de samenwerkingspartners zijn, wat de taken van gemeenten zijn, wat gezag inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot de jeugdwet en jouw werk als professional. Deze online training dient vooraf aan de trainingsdag te worden gevolgd en kan in eigen tijd ingepland worden.

Training Jeugdwet; rechtmatigheid, positionering en doelmatigheid
Tijdens de training jeugdwet; rechtmatigheid, positionering en doelmatigheid wordt voortgeborduurd op de online training. In de training wordt aan de hand van casuïstiek geoefend met de rol en positie van een jeugdprofessional.

Module 2: De weerbare professional (1 dag)
De mat op… deze interactieve trainingsdag staat gepland in de boksschool. Als jeugdprofessional ben jij met je persoonlijkheid en kwaliteiten je eigen gereedschap. Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van weerbaarheid is een belangenrijk element als het gaat om het werken in de jeugdhulpverlening. De dag staat in teken van weerbaarheid in brede zin. Aan bod komen onder andere; voelen en aangeven van grenzen, afstand en nabijheid, inzicht in je eigen professionele handelen aan de hand van het oefen in conflictstijlen.

De training verruimt het zelfinzicht rondom het thema weerbaarheid. Het bereid je voor op spanningsvolle situaties die voorkomen in het werken in de jeugdhulpverlening.

Module 3: Samenwerken aan veilgiheid (3 dagen + e-learning)
Een gezonde en veilige leefomgeving is waar jij je als jeugdprofessional hard voor maakt. De module veiligheid bereid je voor op situaties waarin (mogelijk) sprake is van een onveilige opvoedsituatie en geeft je richting hoe je in deze situaties dient te handelen. Deze module bestaat uit meerdere e-learnings die samen 1 dagdeel in beslag nemen en drie dagen training.

E-learnings over veiligheid
Onze Wyzer microlearnings zijn gericht op het aanscherpen van de basiskennis rondom het thema veiligheid en kindermishandeling. Je leert wat de meldcode is en hoe je deze dient te hanteren en je leert wat het effect van kindermishandeling is op de ontwikkeling van een kind.

Training samenwerken aan veiligheid
De training Samenwerken aan Veiligheid is bedoeld om je voor te bereiden op momenten waarop je wordt geconfronteerd met situaties waarin de ontwikkeling van de kinderen of de veiligheid binnen een gezin in het geding is. De training is gebaseerd op de principes van Signs of Safety, waarin de veiligheid van kinderen centraal staat. Een constructieve samenwerkingsrelatie, partnerschap met ouders gerichtheid op de toekomst, risicotaxatie en het stellen van haalbare doelen zijn onderwerpen die belangrijk zijn in dit proces. In de training gaan we aan de slag met casuïstiek en praktijkvoorbeelden om de vaardigheden op dit gebied te vergroten.

Module 4: Meldcode en rapporteren (1 dag)
Tijdens de training Meldcode en rapporteren gaat het onder andere over het op een juiste manier rapporteren van SMART hulpverleningsdoelen, die de basis vormen voor de ondersteuning aan een gezin. Je krijgt inzicht in de effecten van feitelijk en doelgericht rapporteren en leert dit toepassen. Na het volgen van de training heb je geoefend met het objectief en feitelijk schrijven, waarbij je de inhoud afstemt met de lezer. Je leert kort, bondig en begrijpelijk schrijven.

Module 5: Basistraining Complexe scheiding (2 dagen)
86.000 kinderen krijgen jaarlijks te maken met de scheiding van hun ouders. Een deel van deze kinderen ondervindt negatieve effecten van deze scheiding op verschillende gebieden. De invloed van aanhoudende conflicten zijn complex voor het kind, ouders, hun omgeving en de betrokken hulp.

In deze training krijg je handvatten aangereikt om met dergelijke problematiek om te gaan. Kennisoverdracht en oefeningen wisselen elkaar af. Aan bod komen de kenmerken van complexe scheidingen, probleemgebieden voor kinderen, scheidingseducatie en ouderschapsvormen na scheiding. Hiernaast ga je aan de slag met de basisvaardigheden van gespreksvoering bij strijdende ex-partners en ga je oefenen met meerzijdig partijdigheid. De training wordt afgesloten met een kennissessie .
Tijdens deze kennissessie krijg je zicht op de positie van het kind in een complexe scheiding. Hoe werkt loyaliteit bij kinderen? En welk effect heeft een complexe scheiding hierop? Er worden aandachtspunten en tools aangereikt voor een gesprek met het kind.

Doelgroep

Je beschikt over een afgeronde Hbo-opleiding, denk aan Social Work of Pedagogiek.
Je bent SKJ geregistreerd of je komt hiervoor in aanmerking.
De Opleiding tot Jeugdprofessional is bestemd voor mensen (HBO werk- en denkniveau) die nog niet over de kennis en vaardigheden beschikken, die voor een adequate uitvoering van de functie Jeugdconsulent of Jeugdprofessional nodig zijn. Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun kennis en/of vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het ook mogelijk om losse modules van de opleiding te volgen.

Resultaat

Aan het eind van deze opleiding bezit jij over essentiële kennis om te kunnen werken met jeugd en het gezin. Je hebt aan de hand van casuïstiek geoefend met verschillende vormen van gespreksvoering rondom het thema veiligheid en hoe te handelen bij complexe scheidingsproblematiek. Je snapt de noodzaak van accuraat rapporteren en je hebt je zelfinzicht vergroot betreft het thema weerbaarheid.

Materiaal
Elke cursist krijgt toegang tot ons online leerplatform, EigenWyzer. Het fysieke lesmateriaal bestaat uit een cursusmap met benodigde artikelen, kennismodellen en de praktijkpocket Jeugdwet.

Certificaat
Indien de gehele opleiding is doorlopen wordt door de Wyzer Academie een certificaat afgegeven. De opleiding bestaat voor een groot deel uit SKJ geaccrediteerd trainingen. Van alle geaccrediteerde trainingen ontvangen de deelnemers deel certificaten.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot Jeugdprofessional bedraagt € 3.900,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 10.007