Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Gemeenten gaan zich in het voorjaar van 2026 voorbereiden met de volgende begroting en meerjarenbegroting. De verwachting is dat ook in die periode bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, ook in het sociaal domein.

Naast het inventariseren van mogelijkheden is het van belang om te weten hoe de begrotingscyclus eruit ziet om zo het gesprek met het concern financiën/wethouder financiën goed te kunnen voeren. Dit vraagt om kennis van het begrotingsproces.

Daarnaast is het van belang om de bezuinigingen ook echt te kunnen doorvoeren. Dat vraagt om kennis en handvatten om deze bezuinigingen te implementeren in de praktijk.

Programma

Op de eerste lesdag worden de volgende punten behandeld:

 • Ontwikkelingen sociaal domein, overview van de maatschappelijke opgaven en doorkijk naar komende jaren, budgettaire/financiële risico’s
 • Begrotingscyclus, PDCA cyclus, circulaires, rijksmiddelen, Algemene Uitkering, SPUK, hoe zitten de budgetten in elkaar, inzicht in benchmark mogelijkheden, data
 • Waar is bezuinigen mogelijk?

Op de tweede lesdag komen aan bod:

 • De relatie met verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen), inkoop GR en contractpartijen
 • Sturing en beheersing in het sociaal domein in relatie met de uitvoering

Op de derde lesdag zal onder andere cauïstiek worden besproken.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers sociaal domein & financials sociaal domein

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding kan je het gesprek met wethouders, concern-financiën en/of leerwerkbedrijf en/of gemeentelijke medewerkers goed voeren over leerwerkbedrijven.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding Leergang grip op financiën sociaal domein bedraagt € 1.425,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Maandag 9 september 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 9 september 2024
  2. Maandag 30 september 2024
  3. Maandag 21 oktober 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 10.013

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag