Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Duurzaam samenwerken na scheiding/complexe ouderrelaties

 • Utrecht
 • Verdieping
 • WMO & Zorg
 • Accreditatie
 • 1975
 • 3 dagen

Deze training van 3 dagen belicht een visie die toepasbaar is op diverse uitdagingen, echtscheidingen, maar ook in andere conflictueuze of gestagneerde gezinssituaties die begeleiding vragen. Tijdens de training wordt ingegaan op de casuïstiek van de deelnemers, waardoor deze relevant is voor een breed scala aan professionals. Duurzaam samenwerken is alleen mogelijk als ingezet wordt op de elementen waar duurzaam samenwerken uit bestaat. Visie, vertrouwen, verbinding en eigen verantwoordelijkheid. In de 3-daagse training leren professionals te werken met conflictueuze en gestagneerde situaties, door het formuleren van een gezamenlijke visie, de focus te leggen op de toekomst en in te zetten op eigen verantwoordelijkheid. De professional leert voorbij de feiten de aandacht te richten op de interactie en leert taal te gebruiken die bijdraagt aan het herstel van vertrouwen en verbinding. De professional leert zowel te reflecteren op het gedrag van de ouders, als op de eigen bijdrage binnen de begeleiding.

Programma

Dag 1: Het Transitieproces
Op deze dag maak je kennis met de theorie achter positieve psychologie en duurzaam samenwerken. Je leert de complexe ouderrelatie en een scheiding te zien als een transitieproces en je leert een gezamenlijke visie te formuleren.

Dag 2. Juridische aspecten en positieve taal
De tweede dag wordt ingegaan op de juridische en emotionele aspecten van een echtscheiding. Je leert te herkennen wat onderliggend stagnatie of groei in de hand werkt. Het tweede deel van de dag wordt besteed aan het bewust en functioneel leren gebruiken van taal en leer je constructief te werken met het narratief van de betrokkenen (de verhalen).

Dag 3. Dynamiek en Patroonherkenning
De derde dag staat in het teken van het herkennen van de onderliggende dynamiek en leer je een dader-slachtofferdynamiek te draaien naar een uitdager-actiedynamiek. Op deze dag leer je eveneens stil te staan bij je eigen bijdrage binnen een dynamiek. Je leert patronen te herkennen en te beïnvloeden. Er wordt geoefend met eigen casuïstiek.

Terugkomdag Optioneel
Op deze dag wordt teruggeblikt op de ervaringen die de professionals hebben op gedaan en wordt casuïstiek dieper uit gewerkt.

Doelgroep

Professionals die te maken hebben met Multi problematiek en echtscheidingsproblematiek waarbij complexe ouderrelaties een rol hebben, denk aan: jeugdbeschermers, gedragsdeskundigen, advocaten, mediators, Raadsonderzoekers, Veilig Thuis en overige scheidingsdeskundigen.

Resultaat

Na de basiscursus ben je in staat:

 • mensen te begeleiden volgens het transitiemodel.
 • een gezamenlijke visie te formuleren en de focus leggen op de gewenste uitkomst.
 • invloed uit te oefenen op de onderliggende dynamiek
 • een dader-slachtofferdynamiek ombuigen naar een uitdager-actiedynamiek.
 • de uitgangspunten van positieve psychologie toe te passen.
 • het narratief te herschrijven.

Na afloop van de training krijgen de deelnemers een bewijs van deelname.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ212705) en levert 40 punten op.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Duurzaam samenwerken na scheiding/complexe ouderrelaties bedraagt € 1.975,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Dinsdag 8 oktober 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 8 oktober 2024
  2. Donderdag 17 oktober 2024
  3. Dinsdag 22 oktober 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 50.117

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag