Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden

wmo consulent
 • Utrecht & Rosmalen
 • Verdieping
 • WMO & Zorg
 • 495
 • 1 dag

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verving. De Wmo heeft een lokaal karakter. De gemeente heeft in de Wmo een centrale regierol. Deze wet heeft daardoor niet alleen consequenties voor degenen die de wet direct uitvoeren, maar is gemeentebreed voelbaar. Ook medewerkers die de wet niet direct uitvoeren moeten daarom op de hoogte zijn van de inhoud en reikwijdte van de Wmo. Dit geldt des te meer vanuit de integrale benadering die de Wmo sinds 1 januari 2015 voorstaat (de Wmo 2015). Speciaal hiervoor heeft Wyzer Academie de Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden (integrale benadering) ontwikkeld.

Programma

Tijdens de cursus komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • de inhoud van de Wmo 2015;
 • de Wmo-terminologie;
 • de kanteling in het kader van de Wmo;
 • de hoofdtaken van de gemeente;
 • de relatie met andere wetten;
 • de procedure van de Wmo 2015;
 • wonen, zorg en welzijn versmolten, praktijkvoorbeelden;
 • de eigen bijdrage en persoonsgebonden budgetten;
 • begeleiding;
 • (categoriale) bijzondere bijstand en de Wmo;
 • de financiële aspecten van de Wmo;
 • de laatste ontwikkelingen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor personen die de Wmo 2015 niet direct uitvoeren, maar voor wie het wel van belang is dat zij kennis van de Wmo nemen, zoals consulenten werk/inkomen, leden van een sociaal (wijk)team, toetsers/kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers, medewerkers bezwaar en beroep, afdelingshoofden, raadsleden en leden van de Wmo-raad.

Resultaat

Het doel van de Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden (integrale benadering) is om de deelnemers te informeren over het stelsel van wonen, zorg en welzijn onder de Wmo en inzichtelijk te maken wat de invloed van de wet is op de gemeente en de eigen werkzaamheden.

Het cursusmateriaal bestaat uit het Zakboek Zorg (een uitgave van Wyzer).

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Donderdag 4 juli 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Dinsdag 3 december 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen

Cursus ID: 20.008

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag