Omschrijving

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) laat een terugtrekkende wetgever zien die ruimte laat voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Als gemeente is het een lastige spagaat tussen ruimte voor de professional en handvatten voor de uitvoering. Als beleidsmaker wil je niet te veel van tevoren uitsluiten in invullen, maar voor de uitvoerder kan het lastig zijn om in een grijs gebied te werken. Te weinig handvatten brengt het risico van willekeur met zich mee, te veel richtlijnen ondermijnt mogelijk de professionaliteit van de Wmo-professional. In deze cursus bekijk je de Wmo 2015 vanuit beleidsmatig perspectief en ontdek je waar voor jouw gemeente de knoppen zitten om aan te draaien.

Inschrijven

Programma

Deze cursus kent een programma van één dag, op deze dag behandelen we de Wmo 2015 vanuit een beleidsmatige blik. Op deze manier krijg je een inzicht in deze wet, waar jij als beleidsmaker mee uit de voeten kunt. In de cursus wordt op een interactieve manier gewerkt. Er wordt gewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor discussie.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
De taken en reikwijdte van de Wmo 2015;
De bestuurlijke context waarin je als beleidsmaker werkt;
De rol van gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders;
De verhouding met andere wetten in het sociaal domein en zorgstelsel;
De voorwaarden en weigeringsgronden van ondersteuning in het kader van de Wmo 2015;
Het onderscheid tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;
Het PGB en de natura verstrekking;
De procedure van de Wmo 2015 (inclusief de toegang en het keukentafelgesprek);
De beleidsruimte bij het opzetten van toezicht en handhaving.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor beginnende beleidsadviseurs binnen de Wmo 2015.

Resultaat

Na afloop van de cursus heb je een beeld van de beleidsruimte die de Wmo 2015 biedt en kun je vanuit beleidsmatig perspectief met de Wmo 2015 werken. Je hebt geleerd op welke manier je de aanwezige beleidsruimte kunt opvullen.

Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap, de Praktijkpocket Wmo en het Zakboek Zorg (beide uitgaven van Wyzer).

Opleidingsagenda

  1. Cursus wet maatschappelijke ondersteuning in beleidsmatig perspectief Maandag 14 maart 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
  2. Cursus wet maatschappelijke ondersteuning in beleidsmatig perspectief Dinsdag 15 november 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven