Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Bij veel Omgevingsvergunningaanvragen is de vraag of de Wet natuurbescherming aanhaakt. Een belangrijk onderdeel waardoor de aanhaakplicht vaak van toepassing is, is stikstof.
Om te kunnen bepalen of de Wet natuurbescherming aanhaakt bij de wabo, dient veelal de stikstofdepositie inzichtelijk gemaakt te worden door middel van een berekening.

Met name de vele en snelle ontwikkelingen inzake het stikstofdossier maken het voor gemeentelijke beleidsmakers en (Wabo-)vergunningverleners lastig om bij te blijven en (juridische) risicos bij projecten goed in te kunnen schatten. Deze cursus gaat dieper in op de materie en ontwikkelingen en heeft een sterk praktijkgericht karakter.

Programma

Wat houdt het programma in:

-Inleiding; Wat is stikstof? Waar zijn de uitdagingen op dit vlak?
-Welke ontwikkelingen zijn er, en welke zijn relevant?
-Stikstofberekeningen. Hoe ziet een AERIUS-berekening eruit? Hoe toets ik een berekening?
-Casussen. Rekenen met AERIUS en berekeningen controleren.

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld voor beleidsmedewerkers bij lagere overheden die betrokken zijn bij ruimtelijke planvorming en voor vergunningverleners (bij gemeentes en omgevingsdiensten), Wabo-casemanagers en toezichthouders die te maken hebben met berekeningen.

Resultaat

Het doel van de cursus stikstofberekeningen is om meer duidelijkheid te geven over het onderdeel stikstof. Tevens wordt ingegaan op de gevolgen voor de (lokale) vergunningverlening. Na het volgen van de cursus is de cursist in staat om stikstofberekeningen zelfstandig te beoordelen. Daarnaast is de cursist op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak.
Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Stikstofberekeningen bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 19 september 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 19 september 2023
  2. Dinsdag 19 september 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus Stikstofberekeningen Dinsdag 19 september 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 19 september 2023
  2. Dinsdag 19 september 2023
  10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?