Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Bij veel Omgevingsvergunningaanvragen is de vraag of er een vergunningplicht geldt voor het onderdeel natuur. Een belangrijk onderdeel daarbij is het onderdeel stikstof.
Onder de Omgevingswet geldt er geen aanhaakplicht meer voor het onderdeel natuur, maar de voortoets (voor Natura 2000-activiteiten) dient (nog steeds) bij de Omgevingsvergunningsaanvraag beoordeeld te worden.
Ook bij planvorming kan natuur aan de orde zijn. Om te kunnen bepalen of het onderdeel natuur aan de orde is, dient veelal de stikstofdepositie inzichtelijk gemaakt te worden door middel van een berekening.

Met name de vele en snelle ontwikkelingen inzake het stikstofdossier maken het voor gemeentelijke beleidsmakers en (Wabo-)vergunningverleners lastig om bij te blijven en (juridische) risicos bij projecten goed in te kunnen schatten. Deze cursus gaat dieper in op de materie en ontwikkelingen en heeft een sterk praktijkgericht karakter.

Programma

Het programma van deze cursus bestaat uit:

 • Inleiding; Wat is stikstof? Waar zijn de uitdagingen op dit vlak?
 • Welke ontwikkelingen zijn er en welke zijn relevant?
 • Stikstofberekeningen: hoe ziet een AERIUS-berekening eruit? Hoe toets ik een berekening?
 • Casussen: rekenen met AERIUS en berekeningen controleren

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld voor beleidsmedewerkers bij lagere overheden die betrokken zijn bij ruimtelijke planvorming en voor vergunningverleners (bij gemeentes en omgevingsdiensten), vergunningverleners en toezichthouders die te maken hebben met stikstof.

Resultaat

Na afloop van deze cursus ben jij in staat om:

 • Stikstofberekeningen te controleren
 • (Simpele) stikstofberekeningen te maken
 • Te adviseren over plannen/projecten waarbij stikstof een rol speelt

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Stikstofberekeningen bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 23 april 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Woensdag 25 september 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Amersfoort
Inschrijven

Cursus ID: 70.415

Opleidingsagenda

 1. Cursus Stikstofberekeningen Dinsdag 23 april 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus Stikstofberekeningen Woensdag 25 september 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Amersfoort € 495,00 Inschrijven