Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Van jou als professional in het sociaal domein wordt een brede kennis gevraagd. Om integraal te kunnen werken is het immers van belang dat je op de hoogte bent van de belangrijkste wetten in het sociaal domein en inzicht hebben in de kaders, uitgangspunten, toegang, mogelijkheden van deze wetten. Wanneer je dit overzicht hebt lukt het je beter om naar de dwarsverbanden te kijken. Deze cursus geeft jou kennis en inzichten op hoofdlijnen van alle wetten in het sociaal domein.

Programma

Tijdens deze cursus bespreken we in vogelvlucht de belangrijkste wetten in het sociaal domein. Het gaat daarbij om de:

 • Participatiewet (PW);
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);
 • Jeugdwet (JW);
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Ten aanzien van deze wetten behandelen we:

 • De kernbegrippen en uitgangspunten;
 • De doelgroepen en doelstellingen;
 • Wanneer wel recht of geen recht;
 • De beschikbare voorzieningen (bijvoorbeeld inkomensondersteuning, hulp bij het huishouden, begeleiding, jeugdhulp, schuldsanering, vrij toegankelijke voorzieningen, voorzieningen in natura, pgbs);
 • Aandachtspunten bij de uitvoering van de wetten;
 • De toegang tot de verschillende wetten c.q. voorzieningen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die op hoofdlijnen kennis wil hebben van de belangrijkste wetten in het sociaal domein, zoals professionals in een wijkteam, een brede frontoffice of een klantcontactcentrum (KCC).

Resultaat

Na afloop van de cursus heb je inzicht in de kader en uitgangspunten van de belangrijkste wetten in het sociaal domein.

Praktische informatie

Het lesmateriaal voor deze cursus bestaat uit het Zakboek Zorg en het Zakboek Participatiewet. Naast deze cursus verzorgen wij de vierdaagse Basiscursus integrale benadering sociaal domein. In deze cursus zit meer diepgang en biedt je meer achtergronden over dwarsverbanden tussen de PW, Wmo 2015 en JW.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus sociaal domein in vogelvlucht bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 10 oktober 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Online
 • Donderdag 18 januari 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
 • Woensdag 24 april 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Maandag 16 september 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus sociaal domein in vogelvlucht Dinsdag 10 oktober 2023 10.00 - 16.30 uur Online € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus sociaal domein in vogelvlucht Donderdag 18 januari 2024 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 495,00 Inschrijven
 3. Cursus sociaal domein in vogelvlucht Woensdag 24 april 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 4. Cursus sociaal domein in vogelvlucht Maandag 16 september 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven