Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Met de invoering van de Participatiewet (PW) heeft het ministerie voor ogen dat er voor iedereen een plaats wordt gevonden op de reguliere arbeidsmarkt. Bij het ontvangen van een bijstandsuitkering hoort de verplichting dat alles wordt ondernomen om zo snel mogelijk weer in een eigen inkomen te voorzien. Nog niet iedereen die gebruik maakt van de bijstand is toe aan betaald werk. Voor een deel van de rechthebbenden is het de vraag of ze ooit zo ver zullen komen. Al met al een grote opgave voor de gemeente, waar zij veel maatwerk hoort te leveren. Voor iedereen hoort er een passend aanbod van re-integratie inspanningen te zijn. De gemeente heeft de verplichting om dit proces te ondersteunen. In deze cursus leer je alles over deze opgave die jij als professional werk en inkomen bij een gemeente vervult.

Programma

Dag 1 (ochtend)

We starten de cursus met een schets van de PW en haar doelstellingen. Je ontvangt informatie over de werking van de algemene en bijzondere bijstand en de verplichtingen die hieraan verbonden zijn voor een bijstandsgerechtigde. Ook staan we stil bij de decentrale werking van deze wet en op welke wijze de gemeente haar beleidsvrijheid invult.

Dag 1 (middag) en dag 2

Vervolgens wordt het thema re-integratie uitgebreid behandeld. Hierbij behandelen we de volgende onderwerpen:

 • De verschillende doelgroepen die de gemeente ondersteunt bij re-integratie;
 • De omvang van de arbeidsverplichtingen;
 • Het doel en reikwijdte van de re-integratieverordening;
 • De verschillende re-integratievoorzieningen die gemeente kent;
 • De toeleiding en werking van de verschillende voorzieningen;
 • Een overzicht aan re-integratie-instrumenten en interventies die de gemeente kan inzetten;
 • De mogelijkheden tot ontheffing van de arbeids- en/of re-integratieverplichtingen;
 • De positie van jongeren onder de 27 jaar in de PW;
 • De Taaleis;
 • De gevolgen van het niet naleven van de verplichtingen.

Tot slot wordt er aandacht besteed aan de meest actuele ontwikkelingen.

Doelgroep

Deze cursus is specifiek voor professionals die bijstandsgerechtigden moeten ondersteunen in hun re-integratie. Dit programma is evengoed interessant voor medewerkers van een sociaal team of wijkteam waarin dergelijke vraagstukken beantwoord moeten worden.

Resultaat

Als deelnemer van deze cursus leer je het doelmatige karakter van de Participatiewet kennen. Na afloop ken je de belangrijkste doelgroepen van de gemeenten, weet je welke re-integratieinstrumenten en -voorzieningen er zijn en ook welke ruimte de gemeente heeft om haar eigen beleid te voeren.

Als deelnemer ontvang je het Zakboek Participatiewet.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Re-integratie in de Participatiewet bedraagt € 990,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 4 juni 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 4 juni 2024
  2. Dinsdag 11 juni 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Maandag 28 oktober 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 28 oktober 2024
  2. Maandag 4 november 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Cursus ID: 11.045

Opleidingsagenda

 1. Cursus Re-integratie in de Participatiewet Dinsdag 4 juni 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 4 juni 2024
  2. Dinsdag 11 juni 2024
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 990,00 Inschrijven
 2. Cursus Re-integratie in de Participatiewet Maandag 28 oktober 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 28 oktober 2024
  2. Maandag 4 november 2024
  10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 990,00 Inschrijven