Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Met de invoering van de Participatiewet (PW) heeft het ministerie voor ogen dat er voor iedereen een plaats wordt gevonden op de reguliere arbeidsmarkt. Bij het ontvangen van een bijstandsuitkering hoort de verplichting dat alles wordt ondernomen om zo snel mogelijk weer in een eigen inkomen te voorzien. Nog niet iedereen die gebruik maakt van de bijstand is toe aan betaald werk. Voor een deel van de rechthebbenden is het de vraag of ze ooit zo ver zullen komen. Al met al een grote opgave voor de gemeente, waar zij veel maatwerk hoort te leveren. Voor iedereen hoort er een passend aanbod van re-integratie inspanningen te zijn. De gemeente heeft de verplichting om dit proces te ondersteunen. In deze cursus leer je alles over deze opgave die jij als professional werk en inkomen bij een gemeente vervult.

Programma

We starten de cursus met een korte schets van de PW en haar doelstellingen. Je ontvangt informatie over de algemene bijstand en de verplichtingen die hieraan verbonden zijn voor een bijstandsgerechtigde. Daarna staan we stil bij de decentrale werking van deze wet en op welke wijze de gemeente haar beleidsvrijheid invult. In de cursus wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de verschillende doelgroepen die de gemeente ondersteunt bij re-integratie.

 • De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld:
 • De opzet van de Participatiewet en haar doelstellingen;
 • De omvang van de arbeidsverplichtingen;
 • Het doel en reikwijdte van de re-integratieverordening;
 • De verschillende re-integratievoorzieningen die gemeente kent;
 • De toeleiding en werking van de verschillende voorzieningen;
 • Een overzicht aan re-integratie-instrumenten en interventies die de gemeente kan inzetten;
 • De verschillende doelgroepen die de gemeente toegewezen heeft gekregen;
 • De gevolgen van het niet naleven van de verplichtingen worden kort belicht.

Doelgroep

Deze cursus is specifiek voor professionals die bijstandsgerechtigden moeten ondersteunen in hun re-integratie. Dit programma is evengoed interessant voor medewerkers van een sociaal team of wijkteam waarin dergelijke vraagstukken beantwoord moeten worden.

Resultaat

Als deelnemer van deze cursus leer je het doelmatige karakter van de Participatiewet kennen. Na afloop weet je welke re-integratieinstrumenten en -voorzieningen er zijn en ook welke ruimte de gemeente heeft om haar eigen beleid te voeren. Je kent de belangrijkste doelgroepen van de gemeente en weet welke behoefte aan ondersteuning zij hebben en hoe je deze inzet..

Als deelnemer ontvang je het Zakboek Participatiewet.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Re-integratie in de Participatiewet bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Maandag 13 november 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Dinsdag 27 februari 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Dinsdag 4 juni 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
 • Maandag 28 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus Re-integratie in de Participatiewet Maandag 13 november 2023 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus Re-integratie in de Participatiewet Dinsdag 27 februari 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 3. Cursus Re-integratie in de Participatiewet Dinsdag 4 juni 2024 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 495,00 Inschrijven
 4. Cursus Re-integratie in de Participatiewet Maandag 28 oktober 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven