Omschrijving

Wat is projectmatig werken en hoe doe je dat effectief? In deze training komen alle facetten van projectmatig werken aan de orde. Dat begint bij een goede startnotitie: wat zijn de kaders, doelstellingen en uitgangspunten?

Projectmatig Creëren (PMC)is een praktijkgericht concept om (complexe) projecten te ontwerpen en te leiden.
De kracht van PMC is de effectieve integratie van de organisatorische aspecten met de procesmatige- en menselijke aspecten. Juist die menselijke aspecten zijn in de interne organisatie als ook bij de externe stakeholders vaak van doorslaggevend belang.

Succesvolle projecten weten met co-creatie, teamwork en projectstart-ups gebruik te malen van de ambitie, energie en creativiteit van alle betrokkenen: management, medewerkers en stakeholders.
Met Projectmatig Creëren wordt niet alleen het beoogde resultaat opgeleverd, maar een resultaat met impact voor alle betrokkenen. Projectmatig Creëren (PMC) bestaat sinds 1998 en heeft zijn waarde inmiddels overtuigend bewezen. Deze training is gebaseerd op de laatste PMC inzichten zoals vastgelegd in het boek PMC Next (Kernkonsult 2019)
Projectmatig Creëren is veelzijdig en vraagt om inzicht in concrete tools. In deze cursus geven we jou de bruikbare gereedschappen mee om complexe projecten en programmas met voortgang en impact te realiseren.

Inschrijven

Programma

Tijdens deze intensieve dag wordt op een interactieve manier aandacht besteed aan de volgende punten:

De essentie van Projectmatig Creëren (PMC);
Het PMC creatie-lemniscaat: ik-het-wij-zij aspecten;
Organisatorische opzet van projecten: keuzes maken;
De kracht en structuur van intake en projectdoelstelling;
Rolverdeling opdrachtgever en projectleider;
Ontwikkeling van succesvol teamwork;
De Project Start Up (PSU) in de praktijk;
Tools en Praktijkoefening Risicomanagement;
Tools en Praktijkoefening Stakeholdermanagement;
Tools voor Tussentijdse leer- en ontwikkelsessies
Nazorg en evaluaties van projecten;
Er is uitgebreid de mogelijkheid om aan de hand van eigen casuïstiek de lesstof te behandelen.

Doelgroep

Deze cursusdag is bedoeld voor leergierige projectleiders/programmaleiders

Resultaat

Jij weet na afloop van deze cursus hoe jij (complexe) projecten effectief kunt vormgeven. Je maakt de juiste keuzes bij de inrichting en start van projecten. Je kent de gereedschappen voor stakeholdermanagement, proces- en risicomanagement om de beoogde impact daadwerkelijk binnen de randvoorwaarden te realiseren. Je kent de opties en tools voor tussentijds project fresh-ups en leer-en ontwikkelbijeenkomsten.

Opleidingsagenda

  1. Cursus projectmatig creëren Dinsdag 20 september 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
  2. Cursus projectmatig creëren Woensdag 5 oktober 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven