Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Cursus Milieu in de Omgevingswet

 • Utrecht
 • Introductie
 • Ruimte & Omgevingswet
 • 495
 • 1 dag

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet zorgt voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving: het ruimtelijke spoor en het milieuspoor worden verder geïntegreerd. Hét instrument voor deze integratie op lokaal niveau is het gemeentelijke omgevingsplan. Deze 1-daagse cursus geeft inzicht in de opbouw en systematiek van de Omgevingswet in relatie tot het milieuspoor.
Zowel de huidige als toekomstige wet- en regelgeving komt kort aan bod en ook wordt stilgestaan bij de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Wat betekent de verandering van wetgeving voor de rol van het bevoegd gezag, voor de vergunningverlener of de toezichthouder?
Zowel theorie als casuïstiek komen aan bod tijdens de cursus. Zo gaan we bekijken wanneer er een vergunning nodig is en wanneer een activiteit valt onder het Activiteitenbesluit of straks onder de nieuwe rijksregels (o.a. Bal en Bkl) en het gekoppelde omgevingsplan onder de Omgevingswet. Maar ook: hoe ga je om met geconstateerde afwijkingen? Zowel de ernst van de overtreding als het gedrag van de ondernemer spelen hierbij een rol.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Wet- en regelgeving hier en nu (Wabo en Wm)
 • Opbouw nieuwe stelstel (Omgevingswet)
 • Omgevingsplan
 • Overgangsbepalingen
 • Vergunningverlening onder de Omgevingswet
 • Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet
 • Bevoegd gezag en coördinatie met andere regelgeving
 • Praktijkvoorbeelden

Doelgroep

Deze cursus is een basiscursus en bestemd voor gemeenteambtenaren en medewerkers van de omgevingsdienst die enige ervaring hebben in of kennis willen opdoen van het onderdeel milieu binnen het omgevingsrecht. De dag is vooral geschikt voor vergunningverleners, handhavers, toezichthouders en specialisten in het fysieke domein.

Resultaat

Na afloop van deze cursus ben jij in staat om:

 • In grote lijnen te kunnen benoemen welke wet- en regelgeving van toepassing is of kan zijn op bedrijven (straks onder de Omgevingswet: milieubelastende activiteiten)
 • Het verschil aan te geven tussen de wet- en regelgeving van nu en de nabije toekomst (Omgevingswet)
 • Uit te leggen wat de werkzaamheden van een (milieu) vergunningverlener of toezichthouder inhouden en met welke partners/stakeholders in het proces wordt samengewerkt
 • Uit te leggen wat een omgevingsdienst inhoudt en wat haar rol is

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus Milieu in de Omgevingswet bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Donderdag 21 november 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 70.009

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag