Omschrijving

Curatele, mentorschap en beschermingsbewind zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Het komt geregeld voor dat bewindvoerders overwegen om ook mentor of curator te worden. Maar wat houdt dit nu precies in, wat komt er allemaal bij kijken en wat zijn eigenlijk de verschillen en overeenkomsten?

Speciaal voor bewindvoerders die interesse hebben om mentor of curator te worden verzorgen wij de Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders.

Inschrijven

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de verschillen tussen curatele en mentorschap;
 • waar moet men aan voldoen om mentor / curator te worden?;
 • de begrippen handelingsonbekwaam, handelingsonbevoegd en wilsonbekwaam;
 • hoogst persoonlijke beslissingen;
 • de taken van de mentor / curator;
 • de bevoegdheden van de mentor / curator;
 • de wet verplichte GGZ en Wet Zorg en dwang (Wvggz en Wzd) en de verschillende procedures (inbewaringstelling, rechterlijke machtiging, voorwaardelijke machtiging, artikel 60-procedure);
 • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • aandachtspunten voor bewindvoerders die overwegen om curator / mentor te worden;
 • ethiek (aan de hand van een casus).

De materie wordt zoveel mogelijk behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, casuïstiek en videomateriaal, waarbij ruimte is voor vragen en discussies.

Doelgroep

De Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders is bedoeld voor bewindvoerders die tevens mentor en/of curator willen worden.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2021 8 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Opleidingsagenda

 1. Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Donderdag 7 oktober 2021 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 2. Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Dinsdag 14 december 2021 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
 3. Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Dinsdag 15 maart 2022 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven
 4. Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Donderdag 30 juni 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 5. Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Dinsdag 13 september 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
 6. Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Maandag 12 december 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven