Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders

 • Rosmalen & Utrecht
 • Introductie
 • Bewindvoering
 • Accreditatie
 • 495
 • 1 dag

Curatele, mentorschap en beschermingsbewind zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Het komt geregeld voor dat bewindvoerders overwegen om ook mentor of curator te worden. Maar wat houdt dit nu precies in, wat komt er allemaal bij kijken en wat zijn eigenlijk de verschillen en overeenkomsten?

Speciaal voor bewindvoerders die interesse hebben om mentor of curator te worden verzorgen wij de Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2024 6 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de verschillen tussen curatele en mentorschap;
 • waar moet men aan voldoen om mentor / curator te worden?;
 • de begrippen handelingsonbekwaam, handelingsonbevoegd en wilsonbekwaam;
 • hoogst persoonlijke beslissingen;
 • de taken van de mentor / curator;
 • de bevoegdheden van de mentor / curator;
 • de wet verplichte GGZ en Wet Zorg en dwang (Wvggz en Wzd) en de verschillende procedures (inbewaringstelling, rechterlijke machtiging, voorwaardelijke machtiging, artikel 60-procedure);
 • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • aandachtspunten voor bewindvoerders die overwegen om curator / mentor te worden;
 • ethiek (aan de hand van een casus).

De materie wordt zoveel mogelijk behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, casuïstiek en videomateriaal, waarbij ruimte is voor vragen en discussies.

Doelgroep

De Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders is bedoeld voor bewindvoerders die tevens mentor en/of curator willen worden.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Woensdag 28 augustus 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
 • Donderdag 21 november 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 30.112

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag