Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Curatele, mentorschap en beschermingsbewind zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Het komt geregeld voor dat bewindvoerders overwegen om ook mentor of curator te worden. Maar wat houdt dit nu precies in, wat komt er allemaal bij kijken en wat zijn eigenlijk de verschillen en overeenkomsten?

Speciaal voor bewindvoerders die interesse hebben om mentor of curator te worden verzorgen wij de Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2023 8 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de verschillen tussen curatele en mentorschap;
 • waar moet men aan voldoen om mentor / curator te worden?;
 • de begrippen handelingsonbekwaam, handelingsonbevoegd en wilsonbekwaam;
 • hoogst persoonlijke beslissingen;
 • de taken van de mentor / curator;
 • de bevoegdheden van de mentor / curator;
 • de wet verplichte GGZ en Wet Zorg en dwang (Wvggz en Wzd) en de verschillende procedures (inbewaringstelling, rechterlijke machtiging, voorwaardelijke machtiging, artikel 60-procedure);
 • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • aandachtspunten voor bewindvoerders die overwegen om curator / mentor te worden;
 • ethiek (aan de hand van een casus).

De materie wordt zoveel mogelijk behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, casuïstiek en videomateriaal, waarbij ruimte is voor vragen en discussies.

Doelgroep

De Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders is bedoeld voor bewindvoerders die tevens mentor en/of curator willen worden.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Maandag 15 mei 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Maandag 4 september 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
 • Maandag 20 november 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Maandag 15 mei 2023 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Maandag 4 september 2023 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 495,00 Inschrijven
 3. Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Maandag 20 november 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?