Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Het niet op de juiste manier afhandelen van bezwaarschriften kan leiden tot kostbare en tijdrovende beroepsprocedures en schadeclaims. Dit risico kan deels worden beperkt door degenen die belast zijn met de behandeling van de bezwaarprocedures, naast kennis van de onderliggende wetgeving, tevens te laten beschikken over gedegen kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Mocht een bezwaarprocedure toch uitmonden in een beroepsprocedure, dan is het van belang dat degene die betrokken is bij de behandeling daarvan voldoende kennis heeft over de gang van zaken bij de bestuursrechter.

Programma

Naast een korte schets van de totstandkoming van de Awb, de tranches (tot en met de vierde), de indeling/opbouw en de basisbegrippen, wordt nader ingegaan op een aantal procedurele aspecten van de bezwaarprocedure. Dit betreft onder andere:

 • bezwaartermijnen;
 • ontvankelijkheid;
 • afhandelingstermijnen en verlengingsmogelijkheden;
 • de hoorzitting/bezwaarcommissie;
 • advisering;
 • de diverse uitspraken (met inbegrip van de dicta waarin kennelijkheid is opgenomen);
 • de beschikking op bezwaar.

Uiteraard wordt de meest recente jurisprudentie besproken die betrekking heeft op de uitleg van de bepalingen van de Awb.

Vervolgens komt het hoger beroep aan de orde waarbij nader ingegaan zal worden op de ontvankelijkheid, processtukken, uitnodiging/oproep (verplichte verschijning), de zitting, de dicta, het al dan niet in stand laten van de rechtsgevolgen en de proceskosten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van gemeenten die direct of indirect bij bezwaar- en/of beroepsprocedures betrokken zijn of gaan worden.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht, de Uitsprakenbundel bestuursrecht en het Handboek Participatiewet (allen uitgaven van Wyzer) en digitaal lesmateriaal.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus medewerker bezwaar en beroep bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Maandag 17 juni 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Woensdag 6 november 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Cursus ID: 60.004

Opleidingsagenda

 1. Cursus medewerker bezwaar en beroep Maandag 17 juni 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus medewerker bezwaar en beroep Woensdag 6 november 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven