Omschrijving

Het niet op de juiste manier afhandelen van bezwaarschriften kan leiden tot kostbare en tijdrovende beroepsprocedures en schadeclaims. Dit risico kan deels worden beperkt door degenen die belast zijn met de behandeling van de bezwaarprocedures, naast kennis van de onderliggende wetgeving, tevens te laten beschikken over gedegen kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Mocht een bezwaarprocedure toch uitmonden in een beroepsprocedure, dan is het van belang dat degene die betrokken is bij de behandeling daarvan voldoende kennis heeft over de gang van zaken bij de bestuursrechter.

Inschrijven

Programma

Naast een korte schets van de totstandkoming van de Awb, de tranches (tot en met de vierde), de indeling/opbouw en de basisbegrippen, wordt nader ingegaan op een aantal procedurele aspecten van de bezwaarprocedure. Dit betreft onder andere:

  • bezwaartermijnen;
  • ontvankelijkheid;
  • afhandelingstermijnen en verlengingsmogelijkheden;
  • de hoorzitting/bezwaarcommissie;
  • advisering;
  • de diverse uitspraken (met inbegrip van de dicta waarin kennelijkheid is opgenomen);
  • de beschikking op bezwaar.

Uiteraard wordt de meest recente jurisprudentie besproken die betrekking heeft op de uitleg van de bepalingen van de Awb.

Vervolgens komt het hoger beroep aan de orde waarbij nader ingegaan zal worden op de ontvankelijkheid, processtukken, uitnodiging/oproep (verplichte verschijning), de zitting, de dicta, het al dan niet in stand laten van de rechtsgevolgen en de proceskosten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van gemeenten die direct of indirect bij bezwaar- en/of beroepsprocedures betrokken zijn of gaan worden.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht, de Uitsprakenbundel bestuursrecht (beide uitgaven van Wyzer) en een uitgebreide cursusmap.

Opleidingsagenda

  1. Cursus medewerker bezwaar en beroep Donderdag 18 november 2021 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven