Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Het verwerken van inkomsten van bijstandsgerechtigden door een afdeling Werk & Inkomen is ingewikkeld. De oorzaak hiervan is onder meer de gecompliceerdheid van loonstroken, mede als gevolg van de voortdurende wijzigingen in de betreffende wetgeving. Het is van belang dat medewerkers van de gemeente voldoende kennis hebben om loonstroken op de juiste wijze te analyseren en inkomsten correct te verrekenen. Tijdens deze cursus wordt daarom ingegaan op het lezen van loonstroken.

Programma

Gedurende de cursus wordt de kennis omtrent de systematiek van inkomstenkorting opgefrist, waarbij tevens aandacht is voor de voorlopige teruggaven van de Belastingdienst.
De nadruk ligt echter op het analyseren van loonstroken, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • de gevolgen van de Wet uniformering loonbegrip;
 • de middelentoets in het kader van de Participatiewet;
 • loonheffingskortingen;
 • onkostenvergoedingen;
 • verplichte en vrijwillige inhoudingen;
 • winstuitkeringen;
 • vakantiedagen;
 • vakantiegeld;
 • een 13e maand;
 • weekloon en vierwekenloon;
 • de verwerking in de administratie;
  fraudealertheid bij het analyseren van loonstroken.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die te maken hebben met het analyseren van loonstroken in het kader van de Participatiewet, zoals medewerkers van de financiële administratie, kwaliteitsmedewerkers, consulenten, klantmanagers en intern controleurs.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit de laatste druk van het Handboek Uitkeringsberekening (een uitgave van Wyzer) en een uitgebreide cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus loonstrookanalyse Participatiewet bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Maandag 28 augustus 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Dinsdag 31 oktober 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Online
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus loonstrookanalyse Participatiewet Maandag 28 augustus 2023 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus loonstrookanalyse Participatiewet Dinsdag 31 oktober 2023 10.00 - 16.30 uur Online € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?