Omschrijving

De Jeugdwet vervangt de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was. De Jeugdwet heeft niet alleen consequenties voor de professionals die de wet direct uitvoeren, maar is gemeentebreed voelbaar. In deze cursus gaan we in op de inhoud van de Jeugdwet en kijken we naar wat dit in de dagelijkse praktijk betekent voor gemeenten en professionals.

Inschrijven

Programma

In deze online interactieve cursus nemen we je mee in de basis van de Jeugdwet. In de ochtend staan we stil bij de doelstellingen van de wet, samenwerkingen binnen deze wet en de taken van de gemeente. Ook kijken we naar de nationale en internationale wetten en verdragen die van invloed zijn op de Jeugdwet.

In de middag staan we stil bij gezag en wat dit wettelijk gezien inhoudt, hebben we aandacht voor de afbakening met de andere wetten binnen het sociaal domein en zoomen we in op de jeugdhulp binnen de gemeente en het werk als (jeugd-)professional.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die de basiskennis van de Jeugdwet wil leren.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ204113) en levert 6 punten op.

Resultaat

Je hebt na afloop van de cursus basiskennis over de jeugdwet en de uitvoering hiervan in de dagelijkse praktijk. Je kent de belangrijkste begrippen en de werking van de Jeugdwet.

Opleidingsagenda

  1. Cursus juridisch kader Jeugdwet voor uitvoerende medewerkers Donderdag 13 oktober 2022 10.00 - 16.30 uur Online Inschrijven