Omschrijving

Naast de Participatiewet (PW) is de gemeente verplicht om nog twee uitkeringsregelingen uit te voeren. Dit zijn de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (Ioaz). Deze regelingen zijn specifiek bedoeld voor oudere werknemers die hun werk zijn verloren of zelfstandigen die hun onderneming niet meer kunnen voortzetten. Er bestaan overeenkomsten met de PW, maar er zijn veel verschillen. In deze cursus leer je exact welke verschillen er zijn en hoe het recht op beide regelingen wordt vastgesteld.

Inschrijven

Programma

In het ochtendprogramma van de cursus komt het volgende aan bod:

 • de doelgroep van de IOAW en de IOAZ;
 • de beoordeling van het recht;
 • verificatie en bewijsstukken;
 • de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW);
 • de grondslagen;
 • het inkomensbesluit;
 • verlaging/maximering van de uitkering op grond van voorafgaande inkomsten;
 • verschillen en samenloop tussen Participatiewet en IOAW/IOAZ;
 • intrekking en beëindiging;
 • herleving van oude rechten.

Het middagdeel zal meer in het teken staan van een verdieping op de volgende onderwerpen:

 • de werking van het Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten;
 • de rol van het vermogen;
 • het inkomensbesluit nader bekeken;
 • de bruto-netto-berekening;
 • overige fiscale aspecten van de IOAW/IOAZ-uitkering;
 • de terugvorderingsberekening;
 • het omgaan met vrijlatingen, afstemmingen, boetes en cessies.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor uitvoerders van de afdeling werk en inkomen die met deze regelingen in aanraking komen.

Resultaat

Na afloop van de cursus weet je als deelnemer de basisvoorwaarden van Ioaw en Ioaz. Je kent de opbouw van deze regelingen. Je bent in staat om te signaleren wie in aanmerking komt en om een aanvraag voor een van deze regelingen zelfstandig te beoordelen.

Opleidingsagenda

 1. Cursus IOAW/IOAZ Woensdag 28 september 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
 2. Cursus IOAW/IOAZ Dinsdag 6 december 2022 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven