Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Cursus inleiding in de Participatiewet

consulent sociaal domein
 • Utrecht
 • Introductie
 • Participatiewet
 • 995
 • 2 dagen

We starten de cursus met een korte schets van de Participatiewet (PW), haar geschiedenis en haar plaats binnen ons stelsel van Sociale Zekerheid. We behandelen de opzet, doelstellingen en uitgangspunten. In de cursus wordt ook stilgestaan bij de verschillende doelgroepen die de gemeente ondersteunt. De deelnemer ontvangt informatie over de algemene bijstand en de bijzondere bijstand en de verplichtingen die hieraan verbonden zijn voor een bijstandsgerechtigde. In de cursus staan we ook stil bij de decentrale werking van deze wet en op welke wijze de gemeente haar beleidsvrijheid invult.

Programma

De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld:

 • De plaats van de Participatiewet in ons stelsel van Sociale Zekerheid;
 • De geschiedenis, opzet en doelstellingen van de Participatiewet;
 • Decentrale werking van de Participatiewet;
 • De kernbegrippen en uitgangspunten;
 • De verschillende doelgroepen die de gemeente toegewezen heeft gekregen;
 • Aandachtspunten bij de uitvoering van de Participatiewet;
 • Wanneer wel recht of geen recht op algemene en bijzondere bijstand, denk daarbij onder andere aan inkomen en vermogen en de uitsluitingsgronden;
 • De bijstandsnormen;
 • De leefvormen;
 • De aanvraagprocedure;
 • De verplichtingen, waaronder de arbeids- en re-integratieverplichtingen en de inlichtingenplicht;
 • De gevolgen van het niet naleven van de verplichtingen;
 • Bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag en de studietoeslag;
 • Recente ontwikkelingen met betrekking tot de Participatiewet.

Doelgroep

Administratief medewerkers participatiewet, klantmanagers re-integratie. Daarnaast is deze cursus geschikt voor mensen die in hun werk zijdelings te maken hebben met de Participatiewet en hier graag meer van willen weten, bijvoorbeeld: WMO-consulenten, schuldhulpverleners, jeugdconsulenten, bewindvoerders, maatschappelijk werkers.

Resultaat

De deelnemer van deze cursus leert de basisbeginselen en de doelstellingen van de Participatiewet kennen.

Let op: deze cursus is een basis maar is onvoldoende geschikt om aan de slag te kunnen als inkomensconsulent. Hiervoor verwijzen u graag naar onze uitgebreide opleiding Consulent Inkomen of de 7-daagse Basisopleiding Participatiewet.

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus inleiding in de Participatiewet bedraagt € 995,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Maandag 4 november 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 4 november 2024
  2. Maandag 11 november 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 11.053

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag