Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Op 14 maart heeft de eerste kamer ingestemd met invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Met de komst van de Omgevingswet worden regels uit verschillende wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving samengevoegd in één wet. Het gaat hierbij om regels over onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Andere wetgeving, zoals de APV, wordt gedeeltelijk opgenomen in de Omgevingswet.

Programma

In deze cursus wordt op hoofdlijnen de werking van de Omgevingswet en de bijbehorende implicaties voor het fysieke domein uitgelegd. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De opbouw van de wet en de bijbehorende besluiten
 • De algemene doelstellingen van de Omgevingswet
 • De omgevingsvisie en omgevingsplan
 • De omgevingsvergunning
 • Het overgangsrecht
 • Gevolgen voor de (gemeentelijke) organisatie

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die straks gaat werken met de Omgevingswet bij de lokale overheid als beleidsmedewerker, vergunningverlener, toezichthouder of handhaver op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, natuur of milieu. Voor het volgen van de cursus is enige kennis van het huidige stelsel van het omgevingsrecht noodzakelijk. De cursus biedt de basiskennis voor het volgen van gespecialiseerde trainingen op het gebied van de Omgevingswet die gericht zijn op bijvoorbeeld vergunningverlening of het opstellen van het Omgevingsplan.

Resultaat

Na afloop ben jij in staat om:

 • Uit te leggen waarom er een Omgevingswet komt
 • Te beschrijven hoe de wet er op hoofdlijnen uitziet
 • De instrumenten die de Omgevingswet biedt te beschrijven
 • Uit te leggen in hoeverre de manier van werken verandert onder de Omgevingswet ten opzichte van de huidige situatie

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus inleiding in de Omgevingswet bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 19 maart 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Woensdag 25 september 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Cursus ID: 70.053

Opleidingsagenda

 1. Cursus inleiding in de Omgevingswet Dinsdag 19 maart 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus inleiding in de Omgevingswet Woensdag 25 september 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven